twitter
linkedin


KALENDARIUM INWESTORSKIE

30 kwietnia 2024 r.
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2023

+ Dodaj do kalendarza

28 maja 2024 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGL S.A.

+ Dodaj do kalendarza

29 maja 2024 r.
Publikacja raportu kwartalnego za I Q 2024

+ Dodaj do kalendarza

30 września 2024 r.
Publikacja raportu półrocznego za l H 2024

+ Dodaj do kalendarza

29 listopada 2024 r.
Publikacja raportu kwartalnego za Ill Q 2024

+ Dodaj do kalendarza

28 kwietnia 2023 r.
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2022

+ Dodaj do kalendarza

30 maja 2023 r.
Publikacja raportu kwartalnego za I Q 2023 r.

+ Dodaj do kalendarza

16 czerwca 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGL S.A.

+ Dodaj do kalendarza

29 września 2023 r.
Publikacja raportu półrocznego za I H 2023 r.

+ Dodaj do kalendarza

29 listopada 2023 r.
Publikacja raportu kwartalnego za III Q 2023 r.

+ Dodaj do kalendarza

15 grudnia 2023 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGL S.A.

+ Dodaj do kalendarza

29 kwietnia 2022 r.
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2021

+ Dodaj do kalendarza

30 maja 2022 r.
Publikacja raportu kwartalnego za I Q 2022 r.

+ Dodaj do kalendarza

30 września 2022 r.
Publikacja raportu półrocznego za I H 2022 r.

+ Dodaj do kalendarza

16 lipca 2021 r.
Dzień wypłaty dywidendy

+ Dodaj do kalendarza

25 czerwca 2021 r.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy

+ Dodaj do kalendarza

8 czerwca 2021 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacja KGL S.A.

+ Dodaj do kalendarza

30 kwietnia 2021 r.
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.

+ Dodaj do kalendarza

31 maja 2021 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I Q 2021 r.

+ Dodaj do kalendarza

30 września 2021 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I H 2021 r.

+ Dodaj do kalendarza

29 listopada 2021 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III Q 2021 r.

+ Dodaj do kalendarza

4 czerwca 2020 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacja KGL S.A.

+ Dodaj do kalendarza

30 kwietnia 2020 r.
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.

+ Dodaj do kalendarza

29 maja 2020 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I Q 2020 r.

+ Dodaj do kalendarza

30 września 2020 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I H 2020 r.

+ Dodaj do kalendarza

27 listopada 2020 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III Q 2020 r.

+ Dodaj do kalendarza

11 września 2019 r. (środa)
Termin na pobranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

+ Dodaj do kalendarza

26 września 2019 r. (czwartek)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

+ Dodaj do kalendarza

11 października 2018 r. (piątek)
Publikacja szacunkowych przychodów za III kwartał 2019 r.

+ Dodaj do kalendarza

29 listopada 2017 r. (piątek)
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 r.

+ Dodaj do kalendarza

27 września 2016 r. (piątek)
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

+ Dodaj do kalendarza