twitter
linkedin


ANIMATOR

Animator Rynku to instytucja finansowa będąca członkiem Giełdy (lub inny podmiot działający za pośrednictwem członka Giełdy), który zobowiązuje się do podtrzymywania płynności obrotu instrumentami finansowymi. Dokonuje tego poprzez wystawianie w imieniu własnym na rachunek własny zleceń kupna i sprzedaży. Animator działa na podstawie umowy z Giełdą (animator rynku) lub Emitentem instrumentu finansowego (animator emitenta).

Animatorem Akcji Spółki jest:

Trigon Dom Maklerski S.A.
Plac Unii, Budynek A (7 piętro),
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

www.trigon.pl