twitter
linkedin


MODEL BIZNESOWY KGL

MODEL BIZNESOWY

Model biznesowy KGL opiera się na dwóch podstawowych segmentach działalności:

  1. Produkcji opakowań z tworzyw sztucznych głównie metodą termoformowania, ale również wtrysku w oparciu o dedykowane linie produkcyjne,
  2. Dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych.

Ponadto, Spółka wytwarza narzędzia produkcyjne (tj. formy do termoformierek lub do wtryskarek) zarówno na potrzeby własnej produkcji, jak i komercyjnie.

PRODUKCJA OPAKOWAŃ DLA ŻYWNOŚCI
Najistotniejszym obszarem działalności Spółki jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych dla sektora spożywczego (głównie tacki). Opakowania produkowane są w technologii termoformowania, w której folia jest surowcem bazowym. Termoformowanie to proces, w którym ze sztywnych folii, podgrzanych do temperatury bliskiej mięknienia, formuje się produkty o określonych wielkościach i kształtach (tj. opakowania). W produkcji, Spółka wykorzystuje folię wytwarzaną z czterech podstawowych rodzajów tworzyw sztucznych: polistyren (PS), polipropylen (PP), poliester (PET) oraz polilaktyd (PLA)

DYSTRYBUCJA POLIMERÓW
Korporacja KGL S.A. jest jednym z wiodących dystrybutorów tworzyw sztucznych w Polsce dostarczając granulat do małych i średnich firm, którymi nie są zainteresowani w zakresie bezpośredniej obsługi producenci tworzyw z uwagi na przetwarzane/kupowane przez nich ilości.
W ramach działalności dystrybucyjnej, Spółka koncentruje się na trzech kategoriach tworzyw sztucznych:

  • Tworzywa techniczne / konstrukcyjne,
  • Tworzywa z grupy poliolefin,
  • Tworzywa styrenowe.

KGL - SPÓŁKA TECHNOLOGICZNA 
Istotnym elementem działalności Spółki jest jej infrastruktura techniczna i posiadany know-how, niezbędne do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w oferowanych produktach i usługach. Spółka posiada nowoczesne Centrum Badań i Rozwoju (CBR), w którym opracowywane są projekty nowych, innowacyjnych produktów, a także rozwiązania w zakresie stosowania tworzyw sztucznych. W CBR prowadzone są badania w obszarze struktur materiałowych folii, konstrukcji i wzornictwa opakowań oraz narzędzi (form) stosowanych w produkcji opakowań. Opracowywane w ramach CBR rozwiązania, produkty czy narzędzia są następnie komercjalizowane w ramach realizowanych w KGL procesów produkcyjnych lub usług dla podmiotów zewnętrznych. 

Pobierz: Opis działalności KGL w PDF