twitter
linkedin


ARCHIWUM WZData i godzina: 16 czerwca 2023 r., 10:00
Miejsce: siedziba Biura Zarządu, ul. Generała Władysława Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn.

Do pobrania:

Podczas Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Materiały zamieszczone w ogłoszeniu o ZWZA:


Data i godzina: 22 czerwca 2022 r., 10:00
Miejsce: siedziba Biura Zarządu, ul. Generała Władysława Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn

Do pobrania:

Podczas Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Materiały zamieszczone w ogłoszeniu o ZWZA:


Data i godzina: 8 czerwca 2021r., 10:00
Miejsce: siedziba Biura Zarządu, ul. Generała Władysława Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn 

Do pobrania:

Podczas Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Materiały zamieszczone w ogłoszeniu o NWZA:


Data i godzina: 14 października 2020r., 14:00
Miejsce: siedziba spółki, Mościska, ul. Postępu 20, 05-080 Izabelin

Do pobrania:

Podczas Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Materiały zamieszczone w ogłoszeniu o NWZA:


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacja KGL S.A.

Data i godzina: 26 września 2019 r., 10:00

Miejsce: siedziba spółki, Mościska, ul, Postępu 20, 05-080 Izabelin

Do pobrania:

 

Podczas Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

 

Materiały zamieszczone w ogłoszeniu o WZ:

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacja KGL S.A.

Data i godzina: 10 czerwca 2019 r., 10:00

Miejsce: siedziba spółki, Mościska, ul, Postępu 20, 05-080 Izabelin

Do pobrania:

 

Podczas Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

 

Materiały zamieszczone w ogłoszeniu o WZ:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacja KGL S.A.

Data i godzina: 24 października 2018 r., 10:00

Miejsce: siedziba spółki, Mościska, ul, Postępu 20, 05-080 Izabelin

Do pobrania:

 

Podczas Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

 

Materiały zamieszczone w ogłoszeniu o NWZA:


Data i godzina: 05 czerwca 2018 r., 10:00

Miejsce: Centrum Konferencyjnym Ogrodowa przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie

Do pobrania:

 

Podczas Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

 

Materiały zamieszczone w ogłoszeniu o NWZA:


Data i godzina: 07 czerwca 2017 r., 10:00

Miejsce: Al. Jana Pawła II 25, Budynek Atrium Tower, Centrum Konferencyjne ADN, Warszawa

Do pobrania:

 

Podczas Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

 

Materiały zamieszczone w ogłoszeniu o NWZA: