twitter
linkedin


Raporty ESPI

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
Numer Data Tytuł
29-2021 13.10.2021 Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia
28-2021 06.10.2021 Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia
27-2021 29.09.2021 Aktualizacja informacji nt. postępowania podatkowego
26-2021 16.09.2021 Rejestracja zmian w statucie Korporacja KGL S.A., w tym zmiana nazwy Spółki
25-2021 20.07.2021 Szacunkowe przychody ze sprzedaży spółki Korporacja KGL S.A. za I półrocze 2021 r.
24-2021 07.07.2021 Zawarcie umowy na dostawę linii do termoformowania
23-2021 29.06.2021 Aktualizacja informacji nt. postępowania podatkowego
22-2021 22.06.2021 Zawarcie umowy na dostawę linii do regranulacji materiałów sypkich
21-2021 21.06.2021 Informacja nt. wyboru oferenta na dostawę linii do termoformowania
20-2021 09.06.2021 Uzupełnienie informacji nt. osób nadzorujących powołanych na kolejną kadencję
19-2021 08.06.2021 Powołanie osób nadzorujących i zarządzających na kolejną kadencję
18-2021 08.06.2021 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 8 czerwca 2021 r.
17-2021 08.06.2021 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 8 czerwca 2021 r.
16-2021 08.06.2021 Informacje na temat wypłaty dywidendy za 2020 r.
15-2021 02.06.2021 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A.
14-2021 02.06.2021 Informacja nt. wyboru oferenta na dostawę linii do regranulacji materiałów sypkich
13-2021 27.05.2021 Aneks do Umowy o Multilinię z Santander Bank Polska S.A.
12-2021 25.05.2021 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A.
11-2021 12.05.2021 Szacunkowe przychody ze sprzedaży spółki Korporacja KGL S.A. za 1. kwartał 2021 roku
10-2021 11.05.2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacja KGL S.A.
9-2021 07.05.2021 Podpisanie istotnej umowy z SML Maschinengesellschaft mbH
8-2021 29.04.2021 Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2020
7-2021 30.03.2021 Aneks do umowy wieloproduktowej z ING BANK Śląski
6-2021 30.03.2021 Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
5-2021 15.02.2021 Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej z BNP PARIBAS S.A.
4-2021 10.02.2021 Decyzja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o przyznaniu dofinansowania projektu
3-2021 29.01.2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
2-2021 22.01.2021 Przyjęcie strategii rozwoju Korporacja KGL S.A. na lata 2021-2025
1-2021 22.01.2021 Szacunkowe przychody ze sprzedaży Korporacja KGL S.A. za 2020 r.