twitter
linkedin


Raporty ESPI

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
Numer Data Tytuł
29.11.2023 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KGL S.A. ZA I - III Q 2023 R.
29.09.2023 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe KGL S.A. za I półrocze 2023
30.05.2023 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KGL S.A. ZA I Q 2023 r.
28.04.2023 Sprawozdanie finansowe KGL S.A. za 2022 r