twitter
linkedin


Raporty ESPI

 • Raporty bieżące
 • Raporty okresowe
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
Numer Data Tytuł
23/2023 16.08.2023 SZACUNKOWE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KGL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2023 R.
22-2023 01.08.2023 Aneks do Umowy o MultiLinię z Santander Bank Polska S.A.
21-2023 24.07.2023 Uzupełnienie informacji nt. osób nadzorujących powołanych w KGL S.A.
20-2023 21.07.2023 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KGL S.A. w dniu 21 lipca 2023 r.
19-2023 21.07.2023 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 21 lipca 2023 r.
18-2023 29.06.2023 Informacje o otrzymaniu powiadomień o transakcjach osób zobowiązanych
16-2023 K 28.06.2023 Spłata zobowiązań kredytowych – korekta raportu
17-2023 26.06.2023 Aneks do umowy wieloproduktowej z ING BANK Śląski
16-2023 26.06.2023 Spłata zobowiązań kredytowych
15-2023 22.06.2023 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL S.A.
14-2023 22.06.2023 Aktualizacja informacji w sprawie przewidywanych zmian w organach KGL S.A.
13-2023 16.06.2023 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KGL S.A. w dniu 16 czerwca 2023 r.
12-2023 16.06.2023 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 16 czerwca 2023 r.
11-2023 15.06.2023 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGL S.A.
10-2023 02.06.2023 Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
9-2023 01.06.2023 Zmiany w organach KGL S.A.
8-2023 19.05.2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL S.A.
7-2023 11.05.2023 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
6-2023 10.05.2023 Szacunkowe przychody ze sprzedaży KGL S.A. za I kwartał 2023 r.
5-2023 28.04.2023 Spłata zobowiązań kredytowych – aktualizacja informacji nt. sprzedaży wybranych nieruchomości
4-2023 27.04.2023 Zawarcie umowy sprzedaży wybranych nieruchomości i ich zwrotny najem - odtajnienie opóźnionej informacji poufnej
3-2023 22.02.2023 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy ramowej z Danish Crown A/S na dostawy opakowań
2-2023 10.02.2023 Szacunkowe przychody ze sprzedaży KGL S.A. za 2022 r.
1-2023 03.01.2023 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023