twitter
linkedin

Już 10 października 2023 r. w Warszawie, podczas trzeciej edycji Konferencji Urodzinowej Polskiego Paktu Plastikowego, spotkamy się z firmami zainteresowanymi GOZ i zrównoważonym gospodarowaniem tworzywami sztucznymi. W trakcie wydarzenia, KGL S.A. reprezentować będzie Anita Frydrych, Dyrektor Działu Rozwoju Technologii Tworzyw Sztucznych i Funduszy Unijnych.

W dniach 26–27 września 2023 r. w Płocku, w ramach Akademii BOPS, odbędzie się sympozjum „Czy opakowania poliolefinowe mogą być ekologiczne?”. W odpowiedzi na zaproszenie organizatorów, w wydarzeniu udział weźmie także i nasza spółka KGL S.A.

KGL, aby podkreślić swoje zaangażowanie w promowanie idei opakowań z tworzyw przyjaznych człowiekowi i środowisku, został Mecenasem Przemysłu Opakowań w ramach Konferencji Foliowej 2023.

30 maja 2023 r. Zarząd spółki KGL S.A. opublikował „Śródroczne sprawozdanie finansowe KGL S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2023 r.”.

10 maja 2023 r. Zarząd spółki KGL S.A. opublikował „Szacunkowe przychody ze sprzedaży KGL S.A. za I kwartał 2023 r.”.

28 kwietnia 2022 r. Zarząd spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach opublikował sprawozdanie finansowe spółki za 2022 r.

27 kwietnia 2023 r. Zarząd KGL S.A. z siedzibą w Mościskach zawarł z Berano Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającym w imieniu europejskiego funduszu LeadCrest Capital Partners, transakcję opartą na sprzedaży, a następnie najmie długoterminowym nieruchomości położonej w Czosnowie.

16 marca 2023 r. nastąpiła premiera trzech z serii broszur „Karty opakowań problematycznych”. To kolejne publikacje Polskiego Paktu Plastikowego, przy opracowywaniu których udzielał się zespół specjalistów KGL S.A.

3 marca 2023 r. eksperci spółki KGL – Anita Frydrych i Radosław Ptak – wzięli udział jako prelegenci w seminarium branży opakowaniowej organizowanym przez firmę PAK Sp. z o.o.

10 lutego 2023 r. Zarząd KGL S.A. przedstawił szacunkowe wartości przychodów ze sprzedaży dla segmentu produkcji i dystrybucji za 2022 r.

17 stycznia 2023 r. odbyła się IV Giełda Rozwiązań Polskiego Paktu Plastikowego, podczas której spółka KGL S.A. przedstawiła ofertę opakowań i folii sztywnych do produktów spożywczych.

29 listopada br. KGL S.A. opublikował śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za pierwsze dziewięć miesięcy 2022 r.