twitter
linkedin

Urząd Patentowy RP wystawił Dokumenty Patentowe dla dwóch wynalazków opracowywanych przez KGL S.A. w ramach projektu NCBR1. Badania nad wyrobami były prowadzone w latach 2016–2019 i okazały się wielkim sukcesem.

29 listopada 2023 r. KGL S.A. opublikował śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za pierwsze dziewięć miesięcy 2023 r.

Przedstawiciele KGL S.A. wzięli udział w konferencji „Wymiana Doświadczeń Managerów Jakości Branży Spożywczej 2023” zorganizowanej w dniach 17–18 października 2023 r. w Toruniu przez TUV  NORD Polska Sp. z o.o.

31 października 2023 r. Zarząd spółki KGL S.A. opublikował „Szacunkowe przychody ze sprzedaży KGL S.A. za III kwartały 2023 r.”.

Czy KGL S.A. jest przygotowany na zmiany, jakie czekają sektor tworzyw sztucznych? Jaka jest wizja rozwoju naszej spółki na najbliższe lata? Dlaczego warto z nami współpracować? Na te i inne pytania odpowiada Lech Skibiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej KGL S.A. w wywiadzie dla portalu eplastics.pl.

6 października 2023 r. do Zarządu spółki KGL S.A. dołączyły nowe osoby: Pan Piotr Mierzejewski, Dyrektor Finansowy, oraz Pan Andrzej Kifonidis, Dyrektor Operacyjny.
 

Prezentujemy w pełni recyklingowalne opakowania z polipropylenowej folii spienionej XPP przeznaczone do dań na wynos. Produkty od KGL, jako zamienniki opakowań ze spienionego polistyrenu EPS, są odpowiedzią na eko-wyzwania stawiane przed rynkiem spożywczym.

29 września 2023 r. Zarząd spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach opublikował raport za pierwsze półrocze 2023 r.

Już 10 października 2023 r. w Warszawie, podczas trzeciej edycji Konferencji Urodzinowej Polskiego Paktu Plastikowego, spotkamy się z firmami zainteresowanymi GOZ i zrównoważonym gospodarowaniem tworzywami sztucznymi. W trakcie wydarzenia, KGL S.A. reprezentować będzie Anita Frydrych, Dyrektor Działu Rozwoju Technologii Tworzyw Sztucznych i Funduszy Unijnych.

W dniach 26–27 września 2023 r. w Płocku, w ramach Akademii BOPS, odbędzie się sympozjum „Czy opakowania poliolefinowe mogą być ekologiczne?”. W odpowiedzi na zaproszenie organizatorów, w wydarzeniu udział weźmie także i nasza spółka KGL S.A.

KGL, aby podkreślić swoje zaangażowanie w promowanie idei opakowań z tworzyw przyjaznych człowiekowi i środowisku, został Mecenasem Przemysłu Opakowań w ramach Konferencji Foliowej 2023.

30 maja 2023 r. Zarząd spółki KGL S.A. opublikował „Śródroczne sprawozdanie finansowe KGL S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2023 r.”.