twitter
linkedin

We współpracy z redakcją czasopisma „Opakowanie” przygotowaliśmy artykuł na temat w pełni recyklingowalnych opakowań z polipropylenowej folii spienionej XPP przeznaczonych do dań na wynos. Tekst skierowany jest do branży gastronomicznej.

Już za tydzień KGL S.A. weźmie udział jako wystawca w XXVIII Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL w Kielcach.

30 kwietnia 2024 r. Zarząd Spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach opublikował sprawozdanie finansowe spółki za 2023 r. Wyniki finansowe osiągnięte w 2023 r. były najwyższe w historii Spółki. Po raz pierwszy wskaźnik EBITDA przekroczył 62 mln zł, a wynik netto sięgnął poziomu ponad 18 mln zł. Dodatkowo liczba sprzedanych opakowań przekroczyła 1,8 mld szt.

W dniach 6-10 maja 2024 r. narzędziownia KGL S.A. przedstawi swoją ofertę podczas targów The Plastic Show NPE 2024 w Orlando (USA).

Światowy Dzień Recyklingu, obchodzony corocznie 18 marca, zwraca uwagę na znaczenie recyklingu dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W tym roku, w KGL S.A., celebrujemy ten dzień z jeszcze większą świadomością, dzięki wyznaczonym w Strategii Zrównoważonego Rozwoju celom zgodnym z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym.

W dniach 28–29 lutego 2024 r. w Osadzie Karbówko odbyło się coroczne spotkanie członków Natureef. Tematem przewodnim konferencji było Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (tzw. PPWR). W rozmowach udział wzięła przedstawicielka KGL S.A. – Anita Frydrych, Dyrektor Działu Rozwoju Technologii Tworzyw Sztucznych i Funduszy Unijnych.

29 stycznia 2024 r. Zarząd KGL S.A. przyjął uchwałą Strategię Zrównoważonego Rozwoju „Tworzymy Czyste Jutro” na lata 2024–2030. Dokument jest odpowiedzią na stojące przed naszą Spółką wyzwania związane z transformacją gospodarki ku gospodarce zrównoważonej.

14 i 15 lutego 2024 r. na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej odbyły się Warsztaty i FORUM wiedzy managerskiej FoodFakty Science 4. KGL S.A. został jednym z partnerów wydarzenia. Podczas warsztatów nasi przedstawiciele wygłosili prezentację.

Podczas ostatniej edycji Konferencji Foliowej KGL S.A. został wyróżniony Statuetką GROWTH STAR FLEXIBLE PACKAGING in POLAND. Nagrodę dla naszej Spółki z rąk prof. Artura Bartkowiaka odebrał osobiście Lech Skibiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej KGL SA.

Urząd Patentowy RP wystawił Dokumenty Patentowe dla dwóch wynalazków opracowywanych przez KGL S.A. w ramach projektu NCBR1. Badania nad wyrobami były prowadzone w latach 2016–2019 i okazały się wielkim sukcesem.

29 listopada 2023 r. KGL S.A. opublikował śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za pierwsze dziewięć miesięcy 2023 r.

Przedstawiciele KGL S.A. wzięli udział w konferencji „Wymiana Doświadczeń Managerów Jakości Branży Spożywczej 2023” zorganizowanej w dniach 17–18 października 2023 r. w Toruniu przez TUV  NORD Polska Sp. z o.o.