twitter
linkedin

KGL, aby podkreślić swoje zaangażowanie w promowanie idei opakowań z tworzyw przyjaznych człowiekowi i środowisku, został Mecenasem Przemysłu Opakowań w ramach Konferencji Foliowej 2023.

30 maja 2023 r. Zarząd spółki KGL S.A. opublikował „Śródroczne sprawozdanie finansowe KGL S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2023 r.”.

10 maja 2023 r. Zarząd spółki KGL S.A. opublikował „Szacunkowe przychody ze sprzedaży KGL S.A. za I kwartał 2023 r.”.

28 kwietnia 2022 r. Zarząd spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach opublikował sprawozdanie finansowe spółki za 2022 r.

27 kwietnia 2023 r. Zarząd KGL S.A. z siedzibą w Mościskach zawarł z Berano Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającym w imieniu europejskiego funduszu LeadCrest Capital Partners, transakcję opartą na sprzedaży, a następnie najmie długoterminowym nieruchomości położonej w Czosnowie.

16 marca 2023 r. nastąpiła premiera trzech z serii broszur „Karty opakowań problematycznych”. To kolejne publikacje Polskiego Paktu Plastikowego, przy opracowywaniu których udzielał się zespół specjalistów KGL S.A.

3 marca 2023 r. eksperci spółki KGL – Anita Frydrych i Radosław Ptak – wzięli udział jako prelegenci w seminarium branży opakowaniowej organizowanym przez firmę PAK Sp. z o.o.

10 lutego 2023 r. Zarząd KGL S.A. przedstawił szacunkowe wartości przychodów ze sprzedaży dla segmentu produkcji i dystrybucji za 2022 r.

17 stycznia 2023 r. odbyła się IV Giełda Rozwiązań Polskiego Paktu Plastikowego, podczas której spółka KGL S.A. przedstawiła ofertę opakowań i folii sztywnych do produktów spożywczych.

29 listopada br. KGL S.A. opublikował śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za pierwsze dziewięć miesięcy 2022 r.

14 października 2022 r. Zarząd KGL S.A. przedstawił szacunkowe wartości przychodów ze sprzedaży dla segmentu produkcji i dystrybucji narastająco za trzy kwartały 2022 r.

5 października 2022 r. odbędzie II Konferencja Urodzinowa Polskiego Paktu Plastikowego, której tematem przewodnim jest projektowanie przyszłości opakowań z tworzyw sztucznych. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną wyniki raportu rocznego PPP za 2021 r., a także dokument „9 złotych zasad projektowania. Wytyczne zamykania obiegu opakowań z tworzyw sztucznych”.