twitter
linkedin

Światowy Dzień Recyklingu, obchodzony corocznie 18 marca, zwraca uwagę na znaczenie recyklingu dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W tym roku, w KGL S.A., celebrujemy ten dzień z jeszcze większą świadomością, dzięki wyznaczonym w Strategii Zrównoważonego Rozwoju celom zgodnym z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Razem na rzecz środowiska

Recykling to kluczowy element walki z globalnym kryzysem środowiskowym. Pozwala na zmniejszenie ilości odpadów, oszczędność surowców naturalnych oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Jednym z głównych celów obchodzenia Światowego Dnia Recyklingu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat konieczności redukcji zużycia jednorazowych opakowań i produktów. Przemysł oraz konsumenci odgrywają kluczową rolę w tym procesie, podejmując świadome decyzje dotyczące zakupów, wspierając firmy przyjazne dla środowiska oraz wybierając produkty o minimalnym wpływie na planetę.

Światowy Dzień Recyklingu to okazja do refleksji nad naszymi codziennymi nawykami i wprowadzaniem pozytywnych zmian w podejściu do gospodarki odpadami. Poprzez solidarność, edukację i innowacje, możemy wspólnie pracować nad stworzeniem lepszego, bardziej zrównoważonego świata dla wszystkich – mówi Krzysztof Gromkowski, Prezes Zarządu KGL S.A. Mając to na uwadze, nasza spółka bierze czynny udział we wszystkich inicjatywach Polskiego Paktu Plastikowego, Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych i Stowarzyszenia Natureef na rzecz projektowania i wytwarzania opakowań zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

 

KGL ułatwia recykling opakowań

Systematyczna wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk KGL wraz z członkami czołowych inicjatyw branżowych umożliwiła naszej spółce opracowanie m.in. założeń do Strategii Zrównoważonego Rozwoju „Tworzymy Czyste Jutro” na lata 2024–2030. Dokument, przyjęty 29 stycznia br. przez Zarząd spółki, jest odpowiedzią na wyzwania związane z transformacją gospodarki ku gospodarce zrównoważonej. Pierwszy z celów Strategii, nazwany przez nas: „Tworzymy czyste jutro, wspierając zamknięty obieg (GOZ) tworzyw sztucznych w przemyśle opakowaniowym”, obejmuje tym samym zagadnienia:

  1. Projektowanie i dobór surowca przyjazny GOZ, czyli m.in. unikanie wytwarzania opakowań trudnych do recyklingu (jak np. wielomateriałowych lub tzw. problematycznych), promowanie wśród klientów opakowań monomateriałowych i struktury z folii spienionej, czy projektowanie opakowań zgodnych z 9 Złotymi Zasadami Projektowania Polskiego Paktu Plastikowego;
  2. Optymalizacja zużycia surowca (obniżanie materiałochłonności produkcji), w tym m.in. skuteczne zawracanie potencjalnych odpadów z produkcji, tj. wykorzystanie produktów ubocznych w dalszej produkcji;
  3. Wsparcie recyklingu, jakim jest m.in. dbałość o właściwe oznaczanie produktów (w tym możliwość identyfikacji opakowań monomateriałowych, najlepiej nadających się do recyklingu), włączenie się w akcje edukacyjne skierowane do konsumentów dotyczące poprawnej segregacji i recyklingu opakowań z plastiku, zaangażowanie w działania branżowe i dialog z recyklerami.

Warto podkreślić, że działania zebrane w Strategii Zrównoważonego Rozwoju KGL S.A., wdrażamy w ramach naszej działalności już od wielu lat. Projektowanie opakowań zgodnie ze złotymi zasadami, stosowanie monomateriałów, właściwe oznaczanie produktów, a przede wszystkim stała edukacja rynku, pomagają polskiej gospodarce już dziś w coraz skuteczniejszym radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z zarządzeniem odpadami opakowaniowymi wykonanymi z tworzywa sztucznego.

Korzystając z okazji, jaką jest Światowy Dzień Recyklingu, chciałbym przypomnieć, że recykling nie jest modą jednego dnia w kalendarzu. Recykling to nasz wspólny, codziennym obowiązek w stosunku do środowiska naturalnego, a także obecnych i przyszłych pokoleń. Z własnego doświadczenia wiemy, że droga w kierunku czystego jutra nie jest łatwa. Jednak jako KGL S.A. będziemy robić wszystko, aby stała się dla każdego łatwa do przemierzenia – podsumował Krzysztof Gromkowski.