twitter
linkedin

Bálint Németh, Dyrektor Handlowy w KGL S.A., był gościem programu Plastech TV. Podczas rozmowy poruszono zagadnienia związane z obecną sytuacją na rynku polimerów, nowymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi opakowań z tworzyw sztucznych rozwojem spółki KGL, a także zaletami plastiku.

 

Dynamiczny rozwój KGL pomimo zawirowań na rynku

Rok 2020 kojarzony będzie przez KGL S.A. nie tylko z pandemią i problemami, jakie przyniosła dla gospodarki światowej, ale przede wszystkim z dynamicznym wzrostem Spółki. Dobrej passy nie wstrzymał także gwałtowny wzrost cen polimerów, widoczny w pierwszym kwartale 2021 r. Dzięki sprawnemu zarządzaniu, KGL utrzymuje ciągłość produkcji i dostaw, a także terminowo realizuje zamówienia.

W 2020 roku wypracowaliśmy blisko 380 mln zł przychodów z działalności operacyjnej. Z danych wynika, że udało nam się rozwinąć sprzedaż w segmencie produkcji. W segmencie dystrybucji odnotowaliśmy lekki spadek, na który miały wpływ ogólnie bardzo niskie ceny tworzyw sztucznych. – podsumował ubiegły rok Bálint Németh, Dyrektor Handlowy w KGL S.A., podczas wywiadu dla Plastech TV. – Trzeba jednak pamiętać, że opakowania z tworzyw sztucznych mają tę przewagę nad innymi materiałami, że zasadniczo są nie zastępowalne, tudzież bardzo trudno zastępowalne.

Czytaj całość >>