twitter
linkedin

20 lipca 2021 r. Zarząd KGL S.A. przedstawił szacunkowe wartości przychodów ze sprzedaży dla segmentu produkcji i dystrybucji za pierwsze półrocze 2021 r.

 

Szacunkowy przychód z działalności operacyjnej

Zarząd KGL S.A. poinformował o wstępnych wyliczeniach dokonanych na dzień 20 lipca 2021 r., z których wynika, że przychody z działalności operacyjnej Spółki w pierwszym półroczu 2021 r. wzrosły o 51% do wypracowanych w analogicznym okresie w roku ubiegłym i wyniosły łącznie 277,2 mln zł.

 

Wartość przychodów KGL
wg segmentów działalności
(dane w tys. zł oraz struktura)

 1wyniki

 

Segment produkcji

Szacowane przychody w segmencie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych osiągnęły w pierwszym półroczu 2021 r. wartość 146,8 mln zł. Wzrost, w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, wyniósł 38% i był m.in. wynikiem utrzymującej się koniunktury w przemyśle opakowań, w szczególności wysokiego popytu na opakowania w sektorze żywności. Dzięki zakupowi w zeszłym roku nowego zakładu produkcyjnego w Czosnowie, KGL był w stanie odpowiedzieć na zwiększoną liczbę zamówień.

 

Segment dystrybucji

Łączna sprzedaż KGL w segmencie dystrybucji w pierwszym półroczu 2021 r. była wyższa o 69% w stosunku do pierwszego półrocza 2020 r. i wyniosła 130 mln zł. Wzrost ten stanowi efekt silnie rosnących cen surowców będących przedmiotem dystrybucji. Pierwsze półrocze 2021 r. charakteryzowało się także zwiększonym popytem na surowce ze strony większości klientów KGL, co świadczyć może o rosnącej aktywności produkcyjnej / biznesowej.

 

Do pobrania: