twitter
linkedin

Zarząd spółki Korporacja KGL S.A. w raporcie bieżącym nr 16/2020 opublikowanym w ESPI w dniu 14 maja 2020 r. odniósł się do aktualnego wpływu na działalność spółki Korporacja KGL S.A. w kontekście zmian gospodarczych wynikających z ogólnoświatowej pandemii koronawirusa COVID-19.

Utrzymujemy poziom zamówień i produkcji

Dostrzegamy utrzymujące się zapotrzebowanie ze strony naszych Klientów na produkty opakowaniowe oraz granulaty polimerów będących przedmiotem dystrybucji. W niektórych segmentach sprzedaży polimerów, widoczne są jednak oznaki spowolnienia (automotive, AGD, branża meblarska).
Pomimo skróconego czasu pracy i zwiększonego reżimu sanitarnego udało się nam zachować stabilność procesów produkcyjnych i zwiększyć liczbę wyprodukowanych opakowań r/r. Dzięki temu możemy wywiązywać się z terminów dostaw do Klientów. Takiej sytuacji sprzyja również płynny import niezbędnych surowców dla produkcji. Jest to konsekwencja widocznego opanowania pandemii w takich regionach jak Azja czy Włochy.

Zwiększyliśmy zatrudnienie i dbamy o pracowników

20 kwietnia br. podjęliśmy decyzję o zwiększeniu planowanego na 2020 rok zatrudnienia w obszarze produkcji w obydówch lokalizacjach naszej Spółki – w Klaudynie oraz w Rzakcie. Taki krok był wynikiem utrzymującego się zapotrzebowaniem na produkowane przez nas produkty oraz wcześniejszego zakupu nowych maszyn, wymagających obsady produkcyjnej. W pozyskiwaniu nowej kadry bardzo sprzyja zwielokrotniona liczba aplikacji kandydatów.

Do dziś, dzięki wprowadzonym reżimom sanitarnym, nie stwierdziliśmy ani jednego przypadku zachorowania na COVID-19 wśród Pracowników. Dzięki stałej dostępności kadry i terminowej realizacji zadań produkcyjnych jesteśmy w stanie skutecznie funkcjonować w okresie spowolnienia gospodarczego. Pozwoliło to również na zorganizowanie związanego z obecnym kryzysem epidemicznym systemu wewnętrznych świadczeń i wsparcia finansowego dla Pracowników

Jednocześnie jesteśmy świadomi, że nie można przewidzieć i jednoznacznie oszacować wpływu epidemii, na realizację celów, które przyjęliśmy na rok 2020 i liczymy się z koniecznością ich weryfikacji.