twitter
linkedin

10 maja 2023 r. Zarząd spółki KGL S.A. opublikował „Szacunkowe przychody ze sprzedaży KGL S.A. za I kwartał 2023 r.”.

 

Szacunkowy przychód z działalności operacyjnej

Zarząd KGL S.A. poinformował o wstępnych wyliczeniach dokonanych na dzień 10 maja 2023 r., z których wynika, że w I kwartale 2023 r. szacunkowe przychody spółki ze sprzedaży w I kwartale 2023 r. wyniosły 141 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w I kwartale 2022 r. o ok. 18%.

 

Przychody ze sprzedaży i marża na segmencie KGL
wg segmentów biznesowych
(dane w tys. zł oraz struktura)

1Q23

 

Segment produkcji

W segmencie produkcji, w pierwszym kwartale 2023 r., Spółka KGL S.A. odnotowała przychody na poziomie 107,4 mln zł, co stanowiło wzrost o 8% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrosty nastąpiły zarówno w sprzedaży folii, jak i opakowań dla rynku spożywczego.

I kwartał br. charakteryzował się powrotem do marż z okresów historycznych (marża na segmencie produkcji w przedziale 18%–21% – marża szacunkowa).

 

Segment dystrybucji

W segmencie działalności dystrybucyjnej, w pierwszym kwartale 2023 r., KGL S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 33,6 mln zł, co stanowi 53% spadek w stosunku do analogicznego okresu w 2022 r.

Pomimo odnotowanego zmniejszenia zapotrzebowania na surowce ze strony rynku z uwagi na spowolnienie gospodarcze, w pierwszym kwartale 2023 r. Spółce udało się utrzymać rentowność segmentu dystrybucji w przedziale 10%–12% (szacunkowa marża na segmencie). Zarząd KGL S.A. zakłada, że spowolnienie gospodarcze będzie krótko – średnio terminowe i osiągnie swoje apogeum pod koniec drugiego kwartału 2023 r.

 

Do pobrania: