twitter
linkedin

Czy plastik to obecnie najbardziej pożądany materiał do produkcji opakowań dla żywności? Co zrobić, aby opakowanie z tworzywa sztucznego było jeszcze bardziej „eko”? O zaletach i sposobach wykorzystania plastiku - mówi Adam Skibiński, Dyrektor Sprzedaży w KGL S.A.

 

W 1992 r. na polskim rynku rozpoczęła działalność KORPORACJA KGL, której głównym zadaniem była nie tylko dystrybucja tworzyw termoplastycznych, ale również produkcja pojemników z tworzyw sztucznych. Dziś, przedsiębiorstwo jest spółką akcyjną funkcjonującą pod nazwą KGL S.A., która zajmuje się dystrybucją granulatów polimerów, wytwarzaniem narzędzi produkcyjnych (form) do maszyn termoformujących i wtryskarek, produkcją folii i opakowań z plastiku. W ciągu ostatnich 30 lat stali się Państwo ekspertami w swojej dziedzinie. Jak bardzo przyjazna środowisku naturalnemu jest aktualna oferta opakowań z tworzyw sztucznych od KGL?

Na przestrzeni 30 lat staraliśmy się maksymalnie zwiększać neutralność ekologiczną prowadzonej przez nas działalności. Aby móc wytwarzać jak najbardziej przyjazne środowisku naturalnemu opakowania z tworzyw sztucznych, w 2018 r. w Rzakcie otworzyliśmy Centrum Badań i Rozwoju. Nasza spółka regularnie inwestuje w innowacyjne projekty. W ramach CBR ulepszamy istniejące konstrukcje opakowań i wdrażamy nowe rozwiązania technologiczne. Eko-opakowania wytworzone z opracowanych materiałów sprawdzają się przemysłowo w wielu branżach.

Spośród prowadzonych w Centrum projektów na szczególną uwagę zasługują m.in. opakowania spienione (niższa waga, niższy udział polimeru) czy wykonane w pełni, bądź częściowo z recyklatu pochodzącego z rynku wtórnego. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że celem KGL jest oferowanie opakowań, które nadają się w pełni do recyklingu. Liczba projektów, jakie spełniają te założenia, systematycznie rośnie. Przewiduję, że w kolejnych latach trend ten umocni się jeszcze bardziej. 

 

Skąd u Pana taki wniosek?

Aby podkreślić proekologiczny kierunek funkcjonowania naszej spółki, na początku 2021 r. przyjęliśmy nową strategię rozwoju na lata 2021–2025. W dokumencie założono zwiększenie aktywności w produkcję opartą o zasady zrównoważonego rozwoju. Tym samym do celów strategicznych KGL S.A. zaliczyliśmy stosowanie rozwiązań ułatwiających recykling produkowanych opakowań, a także dalszy wzrost presji na ochronę środowiska, zwiększenie udziału surowców wtórnych (recyklatów) w produkcji.

Dodatkowym bodźcem stało się zapotrzebowanie rynku. Od dłuższego czasu nie ma tygodnia, aby nie kierowano do naszego zespołu zapytań o zastąpienie obecnego opakowania innym, bardziej „eko”. 

 

Cały wywiad dostępny jest na stronie: http://kgl.pl/kgl/pl/aktualnosci/197-ekologiczne-opakowania-podbijaja-polski-rynek.html

 

Aktualnosci 13 07 2022 il 1