twitter
linkedin

29 stycznia 2024 r. Zarząd KGL S.A. przyjął uchwałą Strategię Zrównoważonego Rozwoju „Tworzymy Czyste Jutro” na lata 2024–2030. Dokument jest odpowiedzią na stojące przed naszą Spółką wyzwania związane z transformacją gospodarki ku gospodarce zrównoważonej.

 

Tworzymy czyste jutro

Strategia Zrównoważonego Rozwoju „Tworzymy Czyste Jutro” na lata 2024–2030 wskazuje ambicje i cele, jakie stawia sobie KGL S.A. w zakresie:

  • projektowania i wytwarzania opakowań zgodnie z logiką gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),
  • redukcji śladu węglowego i dbałości o ograniczanie oddziaływania na środowisko naturalne,
  • troski o bezpieczeństwo konsumentów,
  • zatrudniania i bezpieczeństwa pracowników,
  • relacji ze społecznościami lokalnymi i społecznego zaangażowania.

Adresuje ona kwestie kluczowe z punktu widzenia wdrażanych regulacji Unii Europejskiej oraz oczekiwania rynków kapitałowych, będące ich pochodną. Tworzy strukturę celów i ich mierników na poszczególne lata dla wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, istotnych z punktu widzenia wpływu na otoczenie.

Ustanowienie wspomnianych celów, pozwoli KGL S.A. nie tylko na sprawne wdrożenie unijnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, wynikających z dyrektywy CSRD, ale też efektywne komunikowanie wyników odbiorcom tych sprawozdań – podkreśla Krzysztof Gromkowski, Prezes Zarządu KGL S.A. i dodaje: – Zachęcam wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się ze Strategią „Tworzymy Czyste Jutro”, a także do lektury kolejnych raportów ESG, które będą publicznie prezentować postępy w jej wdrażaniu.

 

Interdyscyplinarny Zespół ds. ESG

29 stycznia br. spółka KGL S.A. powołała również do życia Zespół ds. ESG, w której skład weszli:

  • przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący,
  • kluczowi menedżerowi, odpowiedzialni za obszary istotne z punktu widzenia ESG.

Zespół ds. ESG będzie platformą, która pozwoli na interdyscyplinarną dyskusję o wyzwaniach zrównoważonego rozwoju, a także miejscem efektywnego wypracowywania rozwiązań, angażujących różne jednostki organizacyjne. Wyniki ESG będą też okresowo omawiane zarówno podczas posiedzeń Zarządu, jak i Rady Nadzorczej.

Osoby, które weszły w skład Zespołu ds. ESG, były bezpośrednio zaangażowane w opracowywanie i konsultowanie projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju, co dowiodło efektywności takiego rozwiązania i stało się przesłanką do jego utworzenia.

 

Pobierz: Strategia Zrównoważonego Rozwoju KGL S.A. „Tworzymy Czyste Jutro” na lata 2024–2030