twitter
linkedin

Anita Frydrych, Dyrektor Działu Rozwoju Technologii Tworzyw Sztucznych i Funduszy Unijnych w KGL S.A., wystąpiła podczas 10. edycji konferencji „Bezpieczne Opakowanie”, która odbyła się w dniach 18–19 listopada 2021 r. w hotelu Holiday Inn w Józefowie.

 

Spółka KGL, dbająca o najwyższą jakość produkowanych i oferowanych opakowań z tworzyw sztucznych, została partnerem tegorocznej edycji konferencji „Bezpieczne Opakowanie”, zorganizowanej przez magazyny branżowe „Opakowanie” i „Poligrafika”.

Pierwszy dzień wydarzenia poświęcono na przybliżenie zgromadzonym słuchaczom zagadnień projektowania i wytwarzania bezpiecznych, ekonomicznych i skutecznych opakowań. W trakcie panelu zaprezentowano także technologie umożliwiające produkcję tego typu produktów. Jedną
z prelegentek konferencji była Anita Frydrych, Dyrektor Działu Rozwoju Technologii Tworzyw Sztucznych i Funduszy Unijnych w KGL S.A., która przedstawiła prezentację pt. „Opakowania dla produktów spożywczych wytwarzane zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym”.