twitter
linkedin

Spółka Korporacja KGL S.A, producent opakowań z tworzyw sztucznych dla przemysłu spożywczego, zawarła umowę ramową z koncernem Danish Crown, której przedmiotem jest dostarczanie przez Spółkę opakowań (tj. tacek z tworzyw sztucznych do mięsa).

Podsumowanie komunikatu:

  • Spółka Korporacja KGL S.A. będzie głównym dostawcą tacek do mięs dla Koncernu Danish Crown, w tym głównie dla zakładów produkcyjnych tego Koncernu zlokalizowanych na terenie Polski.
  • Koncern Danish Crown jest jednym z największych producentów wieprzowiny na świecie. Jest także właścicielem Zakładów Mięsnych Sokołów;
  • Emitent będzie także preferowanym przez Koncern dostawcą opakowań mono materiałowych;
  • W okresie obowiązywania Umowy (tj. do 1 stycznia 2023 r.) potencjalne przychody z tytułu realizacji dostaw opakowań do Koncernu mogą wynieść nawet dodatkowe 40 mln zł;

Danish Crown to międzynarodowy koncern przetwórstwa spożywczego zajmujący się głównie przetwórstwem mięsa wieprzowego i wołowego. Za pośrednictwem swoich spółek zależnych, znanych jako Danish Crown Group wytwarza wiele innych produktów spożywczych. Na polskim rynku Danish Crown Group jest właścicielem firmy Sokołów S.A – jednego  z największych producentów mięsa w Centralno-Wschodniej Europie i jednego z liderów branży w Polsce.

„Zawarcie umowy z Danish Crown to spory sukces. Jest to dla nas znaczące osiągnięcie handlowe” – wskazuje Wiceprezes Zarządu Lech Skibiński – „Mając na uwadze skalę działalności koncernu Danish Crown oraz globalny charakter jego działalności, zapotrzebowanie ze strony Koncernu na produkty oferowane przez Emitenta może być znaczące. Przewidujemy, że w okresie obowiązywania Umowy (tj. do 1 stycznia 2023 r.) z tytułu realizacji dostaw opakowań do Koncernu możemy uzyskać dodatkowe 40 mln zł przychodów.”