twitter
linkedin

14 października 2022 r. Zarząd KGL S.A. przedstawił szacunkowe wartości przychodów ze sprzedaży dla segmentu produkcji i dystrybucji narastająco za trzy kwartały 2022 r.

 

Szacunkowy przychód z działalności operacyjnej

Zarząd KGL S.A. poinformował o wstępnych wyliczeniach dokonanych na dzień 14 października 2022 r., z których wynika, że przychody z działalności operacyjnej Spółki narastająco za trzy kwartały 2022 r. wzrosły o 20% w stosunku do wypracowanych w analogicznym okresie w roku ubiegłym, i wyniosły łącznie ponad 512 mln zł.

W porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2021 r., w segmencie produkcji odnotowano wzrost przychodów na poziomie 43%, natomiast w segmencie dystrybucji 7% spadek.

Wartość przychodów KGL
wg segmentów działalności
(dane w tys. zł)

3q222

 

Segment produkcji

Szacowane przychody KGL S.A. w segmencie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych osiągnęły za trzy kwartały 2022 r. wartość nieco ponad 330 mln zł. Wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym wyniósł 43% i był m.in. wynikiem utrzymującego się zapotrzebowania ilościowego na folie i opakowania. 

 

Segment dystrybucji

Łączna sprzedaż w segmencie działalności dystrybucyjnej za trzy kwartały 2022 r. wyniosła 181,6 mln zł, co stanowi 7% spadek w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. Wielkości przychodów Spółki z działalności dystrybucyjnej są silnie skorelowane z fluktuacjami cen w segmencie surowców ropopochodnych, a także z aktualną sytuacją w sektorach, w których działalność prowadzą klienci KGL.

 

Do pobrania: