twitter
linkedin

28 kwietnia 2022 r. Zarząd spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach opublikował sprawozdanie finansowe spółki za 2022 r.

 

Ponad 652 mln zł przychodów ze sprzedaży

W stosunku do 2021 r., przychody ze sprzedaży KGL S.A. w 2022 r. wzrosły o 13,2% (do poziomu ponad 652 mln zł), z czego w segmencie produkcyjnym miał miejsce wzrost rzędu 35%, a w segmencie dystrybucyjnym spadek o 15%.

 

Przychody ze sprzedaży KGL
(dane w tys. zł)

3

 

Przychody ze sprzedaży KGL wg segmentów biznesu
(dane w tys. zł oraz struktura)

2

 

Działalność dystrybucyjna

Pomimo wyraźnego zmniejszenia zapotrzebowania na surowce ze strony rynku z uwagi na spowolnienie gospodarcze, KGL S.A. udało się utrzymać rentowność segmentu dystrybucji na poziomie 10%. Zarząd zakłada, że spowolnienie gospodarcze będzie krótko – średnio terminowe i osiągnie swoje apogeum pod koniec drugiego kwartału 2023 r. Spodziewane jest także, począwszy od połowy trzeciego kwartału, lekkie ożywienie gospodarcze, mające wpływ na segment tworzyw sztucznych, a z jego nadejściem nadejdzie wzrost zamówień od klientów.

W analizowanym 2022 r. tworzywa styrenowe i poliolefiny posiadały najmniejszy (spadający) udział w dystrybucji – odpowiednio 31,1% oraz 24,0%. Dominowały tworzywa techniczne, których udział wyniósł 44,9% łącznej sprzedaży. Oczekuje się, że ww. struktura udziału tworzyw sztucznych utrzyma się w przyszłych okresach z tendencją umacniania się tworzyw technicznych, w skład których wchodzą produkowane przez KGL S.A. compoundy (mieszanina polimeru i dodatków oraz / lub materiału wypełniającego), wytwarzane z udziałem materiałów pochodzących z recyklingu.

 

Zestawienie struktury towarów w obszarze działalności dystrybucyjnej
– wg rodzaju tworzyw sztucznych

1

 

Działalność produkcyjna

Przychody w segmencie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych osiągnęły w 2022 r. rekordową wartość ponad 438 mln zł.

Rok 2022 był historycznym dla KGL, jeśli chodzi o ilość folii wyprodukowanych na własnych ekstruderach. W łącznej ilości 40 164 ton, największy udział w dalszym ciągu posiadały folie poliestrowe (PET) (wzrost 12,2% r/r). Podobną dynamikę wzrostu odnotowano na foliach polipropylenowych (PP), których łącznie wyprodukowanych zostało 13 693 ton. Jeśli chodzi o folie PET, to w 2022 r. opakowania z niej wykonane odnotowały kolejny z rzędu rok wzrostu wyprodukowanych i sprzedanych ilości.

 

Wielkość produkcji folii na przestrzeni
ostatnich okresów porównywalnych

2

 

Czynniki wpływające na przychody

Wygenerowane w 2022 r. marże na sprzedaży nie pokryły kosztów działalności KGL i Spółka osiągnęła stratę bilansową na działalności. Czynnikami negatywnie wpływającymi na wyniki w 2022 r. były m.in.:

  • agresja Rosji na Ukrainę, w wyniki której gwałtownej dynamice wzrostowej zaczęła podlegać większość składników kosztowych KGL,
  • rosnące ceny materiałów używanych w procesach produkcyjnych,
  • niekorzystne zachowanie cen energii elektrycznej, która ma bardzo duży udziału w kosztach wytworzenia,
  • wzrosły ceny mediów, wszelkiego rodzaju usług, jak transport i wiele innych,
  • deficyty z dostępem do nowych pracowników,
  • poniesienie kosztów zatrudnienia,
  • zapisane w umowach zasady indeksacji cen nie nadążające za zmianą cen na rynku.

 

Do pobrania: