twitter
linkedin

Komunikat Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ws. KGL

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, z ang. European Food Safety Authority) opublikował w dniu 24 października 2019 r. komunikat informujący, że Spółka Marcato Sp. z o.o (wówczas spółka zależna od Emitenta, a obecnie z nim połączona) dysponuje technologią, która umożliwia bezpieczne stosowanie recyklatów (w wielkości do 100% masy) w produkcji jednowarstwowych folii PET przeznaczonych dla branży spożywczej. Komunikat znajduje się na www.efsa.europe.eu pod nr 5828.

Tym samym EFSA potwierdza, że Korporacja KGL S.A. może produkować dla branży spożywczej folie i opakowania do wytworzenia których zastosowane zostały w 100% surowce pochodzące z recyklingu.

Produkcja w oparciu o model Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (GOZ)

Zdolność spółki do produkcji w oparciu o recykling jest efektem realizacji strategii rozwoju w okresie 2016-2020. W ramach dotychczasowej strategii podjęto działania mające na celu budowę zasobów umożliwiających wdrożenie podwalin pod działanie w oparciu o model Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). W tym zakresie Spółka dokonała inwestycji w infrastrukturę produkcyjną umożliwiającą wykorzystywanie w procesie produkcji Spółki, surowców pochodzących z recyklingu. Korporacja KGL S.A., jako jedna z niewielu w Polsce, nabyła instalację umożliwiającą produkcję folii w oparciu o surowiec pochodzący z recyklingu (tzw. płatek butelkowy, z którego wytwarzany jest rPET). Dzięki temu procesowi surowiec jest dopuszczony do kontaktu z żywnością i tym samym produkowane opakowania mogą być wytwarzane z surowców pochodzących z recyklingu.
Możliwość przetwarzania surowców pochodzących z recyklingu sprawia, że Spółka nie tylko przetwarza surowce wtórne z własnej produkcji i zakupione z rynku, ale również ogranicza wprowadzanie nowego plastiku do obrotu. Przybliża to do rozwiązania ważnego problemu środowiskowego w zakresie zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych i wpisuje się w założenia polityki UE w zakresie zmniejszenia ilości składowanych odpadów poprzez ich ponowne użycie.