twitter
linkedin

Zarząd Spółki Korporacja KGL S.A. w raporcie bieżącym nr 11/2020 opublikowanym w ESPI w dniu 19 marca 2020 r. odniósł się do aktualnej sytuacji w spółce Korporacja KGL S.A. w kontekście ogłoszenia epidemii COVID-19 i jej wpływu na działalności Spółki.

Zanotowaliśmy wzrost zapotrzebowania na nasze produkty

W ostatnich tygodniach odnotowaliśmy wyraźny wzrost zapotrzebowania ze strony naszych klientów na produkty opakowaniowe oraz granulaty polimerów będących przedmiotem dystrybucji. Zjawisko to związane jest z nagłym wzrostem popytu na artykuły spożywcze (wzmożony zakup produktów mięsnych i garmażeryjnych) oraz gastronomii (wzmożony zakup produktów na wynos). Będąc świadomymi roli jaką pełnią opakowania dla sektora spożywczego w trudnych czasach pandemii i społeczną odpowiedzialność spółki w zakresie bezpieczeństwa produkowanej żywności utrzymaliśmy poziom produkcji na stałym poziomie.

Bezpieczeństwo ciągłości dostaw

Mając na uwadze stosunkowo wysoki poziom dywersyfikacji źródeł dostaw surowców niezbędnych do produkcji, a także fakt, że znaczna część łańcucha dostaw znajduję się pod kontrolą KGL (np.: produkcja folii oraz form) - nie dostrzegamy zagrożenia dla płynności dostaw niezbędnych surowców dla produkcji. Nasze stany magazynowe zostały odpowiednio uzupełnione do poziomów pozwalających sprostać zapotrzebowaniu rynku na naszej produkty i towary.

Ryzyka związane z COVID-19

Niemniej zidentyfikowaliśmy ryzyka, które dotyczą globalnych i społecznych zjawisk, na które Spółka nie ma wpływu. Do grupy takich ryzyk zaliczamy możliwość wystąpienia ograniczeń dostępności pracowników w związku z zamknięciem szkół i opieką sprawowaną nad dziećmi, przymusową lub wynikającą z wewnętrznych procedur kwarantanną pracowników czy też opóźnień dostaw wynikających z obostrzeń w ruchu granicznym.
Spółka importuje granulat m.in. z Korei Południowej (90% importu z Azji), Wietnamu, Japonii, Singapuru i Tajwanu. W tym zakresie Spółka jest w stałym kontakcie ze swoimi dostawcami i na dzień sporządzenia raportu nie otrzymała informacji o zagrożeniu dostaw w wyniku ograniczenia produkcji lub zakłóceń w łańcuchu dostaw do Europy. Z Włoch sprowadzamy niewielkie ilości barwników, które są dystrybuowane i wykorzystywane w realizowanych w zakładach procesach produkcji folii i opakowań.