twitter
linkedin

10 lutego 2023 r. Zarząd KGL S.A. przedstawił szacunkowe wartości przychodów ze sprzedaży dla segmentu produkcji i dystrybucji za 2022 r.

 

Szacunkowy przychód z działalności operacyjnej

Zarząd KGL S.A. poinformował o wstępnych wyliczeniach dokonanych na dzień 10 lutego 2023 r., z których wynika, że w 2022 r. spółka KGL S.A. wypracowała łącznie ponad 652 mln zł przychodów ze sprzedaży z działalności operacyjnej i w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym odnotowała wzrost o 13%.

 

grafika

 

Segment produkcji

Szacowane przychody w segmencie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych za 2022 r. osiągnęły wartość na poziomie 438,1 mln zł. Wzrost w porównaniu do roku 2021 wyniósł ponad 35% i nastąpił zarówno w sprzedaży folii, jak i opakowań dla rynku spożywczego.

 

Segment dystrybucji

W segmencie działalności dystrybucyjnej w 2022 r. spółka KGL S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 213,9 mln zł, co stanowi -15% spadek w stosunku do 2021 r.

 

Do pobrania: