twitter
linkedin

31 maja 2021 r. Zarząd spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach opublikował raport za pierwszy kwartał 2021 r.

 

Ponad 129 mln zł przychodów ze sprzedaży

W pierwszym kwartale 2021 r. Korporacja KGL S.A. wypracowała łącznie ponad 129 mln zł przychodów ze sprzedaży. W stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym, odnotowano dynamiczny, 35-proc. wzrost przychodów w obu segmentach działalności, czyli produkcji opakowań dla sektora spożywczego oraz dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych.

 

Zestawienie struktury towarów w obszarze działalności dystrybucyjnej
– wg rodzaju tworzyw sztucznych

1Q2021 wykr

 

Wielkość produkcji folii na przestrzeni ostatnich okresów porównywalnych

2

 

Czynniki wzrostu przychodów

Na pozytywne wyniki Korporacja KGL S.A. w pierwszym kwartale 2021 r. wpłynęły:

  • Silny wzrost cen surowców, jakie stanowią przedmiot dystrybucji Spółki oraz mają duży udział w kosztach wytworzenia opakowań, a tym samym wpływ na ich cenę. Rosnące ceny wywarły także bezpośredni wpływ na wielkość osiąganych marż, które finalnie zostały utrzymane prze KGL.
  • Stała koniunktura w przemyśle opakowań. Przy czym w pierwszym kwartale 2021 r. zaobserwowano bardzo duży popyt na opakowania, w szczególności dla sektora żywności, wykonane z tworzyw sztucznych.
  • Zwiększenie mocy produkcyjnych, zwłaszcza w procesie ekstruzji (produkcji folii), wynikające z zakupu w 2020 r. zakładu produkcyjnego w Czosnowie.
  • Zwiększony popyt ma surowce ze strony większości klientów KGL.
  • Brak większych problemów z płynnością dostaw niezbędnych surowców do produkcji oraz towarów, które Spółka dystrybuuje.

 

Do pobrania: