twitter
linkedin

20.01.2021 r., podczas webinarium Stowarzyszenia NATUREEF, Anita Frydrych, Dyrektor Działu Rozwoju Technologii Tworzyw Sztucznych i Funduszy Unijnych, KGL S.A., opowiedziała o „Opakowaniach poliestrowych dla sektora spożywczego wytwarzanych z recyklatów”. Prezentację w pliku pdf można pobrać poniżej.

Prezentacja: OPAKOWANIA POLIESTROWE DLA SEKTORA SPOŻYWCZEGO WYTWARZANE Z RECYKLATÓW