twitter
linkedin

 Podstawowe informacje:

  • Spółka podpisała List Intencyjny w sprawie zakupu aktywów - tj. istniejącej hali produkcyjnej wraz z zainstalowanymi tam liniami do produkcji folii PET oraz opakowań dedykowanych segmentowi mięsnemu, mleczarskiemu i HORECA (takich jak: tacki MAP, butelki, nakrętki, kubki i wiaderka).
  • Nabycie dotyczy wyłącznie wybranych składników majątku Sprzedającego
  • Finalizacja zakupu parku maszynowego wraz z nieruchomością pozwoli wzmocnić zdolności produkcyjne Emitenta (segment mięsny), a także (co istotniejsze) wzbogaci kompetencje w nowych obszarach rynku (opakowania dla segmentu mleczarskiego).
  • Negocjacje oraz audyt mogą potrwać do 31 października 2020 r.

Wejście Emitenta w posiadanie parku maszynowego zdolnego do wytwarzania kubków, wiaderek i butelek dla produktów mleczarskich przybliżyłoby Emitenta do uruchomienia przemysłowej produkcji opakowań dla segmentu mleczarskiego.

Zamiar zakupu opisanych aktywów wpisuje się w realizację strategii rozwoju Emitenta, realizowanej konsekwentnie od 2016 r., której jednym z podstawowych założeń jest zwiększanie pozycji konkurencyjnej w segmencie produkcji opakowań dla szerokorozumianego przemysłu spożywczego. W wyniku realizacji tej strategii od 2019 r. produkcja jest dominującym segmentem działalności Emitenta. Przejęcie infrastruktury pozwoli umocnić zdolności produkcyjne Emitenta (segment mięsny), a także (co istotniejsze) wzbogacił kompetencje w nowych obszarach rynku (opakowania dla segmentu mleczarskiego).

KGL nabycia hali 01

Pozyskane aktywa umożliwią poszerzenie portfolio Spółki, dzięki czemu oferta Emitenta stanie się bardziej kompleksowa i konkurencyjna (także dla obsługiwanych już kontrahentów).

Opakowania dla produktów mleczarskich stanowią jeden z największych segmentów rynku opakowań przemysłu spożywczego. Zdaniem Zarządu Emitenta segment ten będzie naturalnym kierunkiem dalszego rozwoju Spółki.

Zawarcie niniejszego Listu Intencyjnego wpisuje się w ogólne działania prowadzące do rozpoczęcia aktywności biznesowej Spółki w zakresie produkcji opakowań dla segmentu mleczarskiego. Zarząd przypomina, że w 2019 r. Emitent uruchomił dwie linie do termoformowania dostosowane do produkcji tego rodzaju asortymentu. Urządzenia są dedykowane do produkcji kubków (w tym także dla produktów mleczarskich takich jak jogurty, serki, etc.). W roku 2018  Emitent uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 8 mln zł na projekt „Opakowania dla sektora przemysłu mleczarskiego na bazie recyklatów poliestrów”. W ramach projektu Spółka opracowuje technologię przemysłowego wykorzystania opakowań wyprodukowanych w 100% z recyklatów (płatka po butelkach PET) w branży mleczarskiej.