twitter
linkedin

KGL S.A. otrzymał od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju decyzję o dofinansowaniu projektu „Opakowania z polipropylenowej folii spienionej przeznaczone do dań na wynos”. Nowe produkty będą alternatywą dla obecnie powszechnie stosowanych pojemników na żywność wykonanych z EPS.

 

Szansa dla nowych opakowań od KGL

Od lipca 2021 roku zacznie obowiązywać, przyjęty przez Parlament Europejski w ramach Dyrektywy plastikowej, zakaz produkcji opakowań na żywność wykonanych ze styropianu (EPS). Aby wypełnić lukę, jaka powstała na rynku po wprowadzeniu nowego prawa, a przede wszystkim, mając na uwadze troskę o losy planety, KGL w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego rozpoczął prace nad Projektem „Opakowania z polipropylenowej folii spienionej przeznaczone do dań na wynos”.
Przygotowanie oferty uwzględniającej wymogi ochrony środowiska jest jednym z celów strategicznych naszej spółki na lata 2021–2025 – mówi Lech Skibiński, Wiceprezes Zarządu KGL S.A. – Odpowiadając na wyzwania gospodarki o obiegu zamkniętym, a także na oczekiwania naszych klientów, rozpoczynamy prace nad stworzeniem nowoczesnych opakowań na żywność z polipropylenowej folii spienionej.

 

Ponad 5 mln zł dla KGL od NCBiR

Całkowita wartość Projektu „Opakowania z polipropylenowej folii spienionej przeznaczone do dań na wynos” została oszacowana przez KGL na 9 012 466,30 zł. W maju 2020 roku spółka złożyła w wniosek o przyznanie dofinansowania dla tego zadania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 działanie 3.1 / poddziałanie 1.1.1. 10 lutego 2021 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Przyznana przez NCBiR kwota dofinansowania (5 084 833,11 zł) jest kwotą o którą wnioskowała Spółka. Pozyskane fundusze są dużym wsparciem dla KGL. Pozwolą przede wszystkim kontynuować badania i prace wdrożeniowe nowoczesnych rozwiązań i technologii produkcji przeznaczonych dla sektora spożywczego.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez NCBiR jest dla nas potwierdzeniem innowacyjnego charakteru produktów opakowaniowych, które zostaną wytworzone przez naszą spółkę jako efekt Projektu – podsumował decyzję Lech Skibiński i dodał: – Opakowania z polipropylenowej folii spienionej będą stanowiły ważną część oferty KGL przyjaznej środowisku.