twitter
linkedin

W lipcu 2021 roku w Polsce zaczną obowiązywać regulacje mające na celu zakaz sprzedaży wybranych produktów jednorazowych w tym pojemników i kubków wyprodukowanych z EPS. Ograniczenia wytwarzania tego typu opakowań to element działań wspierających przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jednak najważniejszym krokiem zbliżającym nas w stronę GOZ jest zalecenie wykorzystania na coraz większą skalę surowców pochodzących z recyklingu przy produkcji opakowań. Dominujący materiałem wpisującym się w ww. oczekiwania jest recyklat PET (rPET). Rozwiązania z przetworzonego plastiku są już dostępne w ofercie KGL S.A.

 

Dobra passa rPET trwa

W 2020 roku wielu uznanych na świecie producentów żywności i napojów ogłosiło, że ze względu na troskę o środowisko naturalne, rozpoczyna sprzedaż swoich produktów w opakowaniach z surowca zawierającego tworzywo pochodzące (najczęściej w 100%) z recyklingu. Kontynuacja trendu, mającego na celu wprowadzanie do obiegu m.in. butelek i tacek z rPET, jest widoczna w pierwszych dwóch miesiącach 2021 roku. I kierunek ten będzie wciąż trwał, ponieważ za wzrost popularności rPET odpowiada nie tylko potrzeba działań proekologicznych, ale także konieczność dostosowania się do wchodzących w życie, rygorystycznych przepisów prawnych, czyli: podatku od plastiku (tzw. Plastic Tax) i Dyrektywy plastikowej (tzw. Single-Use Plastics Directive – SUP). Co istotne, w ramach tego drugiego dokumentu sama Unia Europejska narzuciła od 2025 roku obowiązek wprowadzania do obrotu butelek PET o zawartości co najmniej 25% (a od 2030 roku – 30%) tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Warto w tym miejscu przytoczyć szacunki firmy konsultingowej Acumen Research and Consulting (ARC) [1], z których wynika, że w okresie od 2019 do 2026 roku globalny rynek rPET będzie się rozwijał przy CAGR na poziomie 8% i będzie wyceniany na około 12,5 miliarda dolarów. Skąd ta popularność rPET?

 

KGL odpowiada na zapotrzebowanie na rPET

KGL S.A. już od dawna jest gotowy na nowe regulacje prawne wymagające produkcji opakowań z wykorzystaniem rPET. W odpowiedzi na te wyzwania i potrzeby klientów, Spółka planuje do 2025 roku jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję na rynku opakowań proekologicznych. Jednym z kluczowych w tym procesie będzie właśnie rok 2021. Już teraz w stałej sprzedaży producent posiada opakowania wytworzone w 100% z rPET. W KGL realizowany jest proces dekontaminacji (oczyszczania) płatka butelkowego, dzięki czemu folie i opakowania mogą być produkowane w 100% z recyklatów, spełniając jednocześnie wszystkie wymagania pakowania w nie żywności. W najbliższych czterech latach KGL planuje również rozpocząć produkcję własnych regranulatów i compoundów, które wykorzystywane będą na potrzeby własnej produkcji oraz wejdą do oferty granulatów oferowanych na rynek w ramach posiadanych przez firmę kanałów dystrybucji. Prace nad rozwojem innowacyjnych technologii zostały już rozpoczęte w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Czytaj całość >>