twitter
linkedin

Zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w obiegu jest niezbędne. KGL, mając na uwadze ochronę środowiska, ale też wprowadzane regulacje prawne, opracowuje nowoczesne rozwiązania, które zmienią podejście do plastiku. Dzięki nim stanie się on pożądanym w gospodarce surowcem.

 

Stały wzrost produkcji opakowań z tworzyw sztucznych

Rynek opakowań w Polsce oparł się pandemii i cały czas rośnie. W 2020 r. tempo wzrostu wyniosło 3–4% w porównaniu do 2019 r. Aktualnie wielkość rynku szacuje się na ponad 6 mln ton opakowań, a ich głównym odbiorcą jest branża spożywcza. Z danych opublikowanych w raporcie „Rewolucja opakowań. Polscy producenci wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów” autorstwa SpotData dla Santander Bank Polska wynika, że w 2019 r. opakowania z tworzyw sztucznych stanowiły aż 40% wszystkich opakowań wyprodukowanych w Polsce. Wynik ten uplasował je na pierwszym miejscu w rankingu najczęściej stosowanych materiałów do produkcji opakowań. Tuż za plastikiem znalazł się papier (37%). Najrzadziej wykorzystywane są metale (12%) i szkło (10%). Podobne statystyki uzyskano, gdy porównano zużycie różnego typu surowców ze względu na sektor je stosujący. W przypadku branży spożywczej najchętniej używane są opakowania z tworzyw sztucznych. Jest to prawie połowa wszystkich dostępnych produktów.

 

Recykling najlepszym sposobem utylizacji odpadów

Wzrost zapotrzebowania na opakowania z tworzyw sztucznych wiąże się nieodłącznie z wytwarzaniem coraz większej ilości śmieci. W 2018 r. tylko w samej Unii Europejskiej zebrano 29,1 mln ton pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych. W podanej wartości zawiera się 17,8 mln ton opakowań plastikowych, które następnie poddano składowaniu (18,5%), recyklingowi (39,5%) i spalaniu z odzyskiem energii (42%) [1]. Najmniej ekologicznym, ale również i niebezpiecznym, sposobem przetwarzania plastikowych śmieci jest ich magazynowanie na wysypiskach. Aby móc zamknąć obieg tworzyw sztucznych i zadbać o środowisko, niezbędne jest więc odejście od takiego systemu gospodarki odpadami na rzecz recyklingu, a wyjątkowych sytuacjach – spalania [2].

Dlaczego recykling opakowaniowych odpadów z tworzy w sztucznych jest lepszą opcją niż ich spalanie czy składowanie? Dzięki niemu nie marnotrawimy surowca, który znakomicie nadaje się do przetworzenia i ponownego wykorzystania. Niski poziom recyklingu tworzyw sztucznych oznacza duże straty dla środowiska i gospodarki – komentuje Lech Skibiński, Wiceprezes KGL S.A.

 

Czytaj całość >>