twitter
linkedin

Zarząd KGL S.A. na bieżąco analizuje faktyczny i potencjalny wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie na działalność spółki. 4 marca 2022 r. wydał oświadczenie na temat potencjalnych ryzyk wynikających z trwającej wojny w tym kraju oraz ich wpływu na działalność przedsiębiorstwa.

 

Sprzedaż na rynki wschodnie

Zarząd KGL S.A. przeanalizował obszary potencjalnego ryzyka, które mogłoby wpłynąć na wyniki finansowe z uwagi na wielkość prowadzonej sprzedaży na rynkach ukraińskim, białoruskim i rosyjskim w stosunku do całościowych przychodów firmy. Z informacji opublikowanej w raporcie bieżącym 5/2022 wynika, że obecnie nie występują istotne zagrożenia pogorszenia wyników z tytułu nawet całkowitego zatrzymania sprzedaży na ww. rynki.

 

Łańcuch dostaw surowców z rynku rosyjskiego

Wraz z momentem agresji Rosji na Ukrainę, rosyjski kanał zakupowy został całkowicie zatrzymany przez KGL S.A. Zarząd spółki nie przewiduje żadnych perturbacji w przerwaniu łańcucha dostaw surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych z rynku rosyjskiego, ze względu na marginalny udział tych materiałów w łącznych zakupach.

 

Kurs złotego wobec euro

Jak informuje Zarząd KGL S.A., w wyniku trwającego konfliktu w Ukrainie, pojawiły się ryzyka związane z osłabieniem kursu złotego wobec euro, w której to walucie spółka posiada zadłużenie związane z leasingiem linii produkcyjnych. Zarząd KGL S.A. widzi również zwiększone ryzyko wzrostu stóp procentowych.

 

Poziom zatrudnienia pracowników z Ukrainy

Aktualnie, w obszarze zatrudnienia, KGL S.A. nie dostrzega żadnych negatywnych korelacji pomiędzy obecną sytuacją a zatrudnieniem pracowników oraz utrzymaniem ciągłości obsady niezbędnej do realizacji zadań spółki.

 

Więcej informacji: Raport bieżący 5/2022 z dnia 4 marca 2022 r.