twitter
linkedin

5 października 2022 r. odbędzie II Konferencja Urodzinowa Polskiego Paktu Plastikowego, której tematem przewodnim jest projektowanie przyszłości opakowań z tworzyw sztucznych. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną wyniki raportu rocznego PPP za 2021 r., a także dokument „9 złotych zasad projektowania. Wytyczne zamykania obiegu opakowań z tworzyw sztucznych”.

 

Raportu roczny podsumowujący prace PPP

Polski Pakt Plastikowy (PPP), czyli międzysektorowa platforma współpracy na rzecz zmiany obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach na polskim rynku w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), obchodzi swoje drugie urodziny. Już 5 października 2022 r. odbędzie się II Konferencja Urodzinowa Polskiego Paktu Plastikowego, podsumowująca efekty dotychczasowej działalności tej inicjatywy branżowej. Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowany raport PPP za 2021 r., w którego przygotowanie zaangażowała się także i spółka KGL S.A.

Jako członek Paktu bierzemy czynnie udział w pracach Komitetu Sterującego. Zachęcam więc Państwa do udziału w II Konferencji Urodzinowej Polskiego Paktu Plastikowego, a także do lektury raportu rocznego, w którym w części „Cel 4. Dążenie do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%” znalazł się przygotowany przeze mnie komentarz rynkowy – mówi Anita Frydrych, Dyrektor Działu Rozwoju Technologii Tworzyw Sztucznych i Funduszy Unijnych w KGL S.A.

 

Czytaj całość na: http://kgl.pl/kgl/pl/aktualnosci/201-kgl-podsumowuje-prace-polskiego-paktu-plastikowego-w-2021-r.html