twitter
linkedin

12 maja 2021 r. Zarząd KGL S.A. przedstawił szacunkowe wartości przychodów ze sprzedaży dla segmentu produkcji i dystrybucji za pierwszy kwartał 2021 r.

 

Szacunkowy przychód z działalności operacyjnej

Zarząd KGL S.A. poinformował o wstępnych wyliczeniach dokonanych na dzień 12 maja
2021 r., z których wynika, że przychody z działalności operacyjnej Spółki w pierwszym kwartale 2021 r. wzrosły o 35% do wypracowanych w analogicznym okresie w roku ubiegłym i wyniosły łącznie 129,1 mln zł.

 

Wartość przychodów KGL
wg segmentów działalności
(dane w tys. zł)

1Q2021 wykr

 

Segment produkcji

Szacowane przychody w segmencie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych osiągnęły w pierwszym kwartale 2021 r. wartość 68,9 mln zł. Wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym wyniósł 31% i był m.in. wynikiem utrzymującej się koniunktury w przemyśle opakowań, w szczególności wysokiego popytu na opakowania w sektorze żywności.

 

Segment dystrybucji

Łączna sprzedaż KGL w segmencie dystrybucji w pierwszym kwartale 2021 r. była wyższa o 40% do pierwszego kwartału 2020 r. i wyniosła 60,2 mln zł. Wzrost były efektem silnie rosnących cen surowców będących przedmiotem dystrybucji.

 

Do pobrania: