twitter
linkedin

 27 stycznia 2022 r. Zarząd KGL S.A. przedstawił szacunkowe wartości przychodów ze sprzedaży dla segmentu produkcji i dystrybucji za 2021 r.

 

Szacunkowy przychód z działalności operacyjnej

Zarząd KGL S.A. poinformował o wstępnych wyliczeniach dokonanych na 27 stycznia 2022 r., z których wynika, że przychody z działalności operacyjnej za 2021 r. wzrosły o około 52% w stosunku do wypracowanych w 2020 r. i wyniosły blisko 576 mln zł.

 wykres1

 

Segment produkcji

Szacowane przychody w segmencie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych za 2021 r. osiągnęły rekordową wartość około 324 mln zł. Wzrost w porównaniu do roku 2020 wyniósł niemal 42% i był wynikiem m.in.:

  • zwiększonego zapotrzebowania ze strony klientów spółki na produkty opakowaniowe i folie spowodowanego wysokim poziomem popytu na artykuły spożywcze (wzmożony zakup produktów mięsnych i garmażeryjnych) oraz gastronomię (wzmożony zakup produktów na wynos),
  • ogólnego wzrostu eksportu wytwarzanych w Polsce produktów (szczególnie wyrobów spożywczych, w tym mięsa),
  • rosnących cen produktów spółki w odpowiedzi na utrzymujący się przez cały 2021 r. silny trend wzrostów cen surowców bazowych (PET, PP), które KGL wykorzystuje w procesach produkcyjnych.

 wykres2

 

Segment dystrybucji

Łączna sprzedaż KGL w segmencie dystrybucji za 2021 r. była wyższa o około 65% w stosunku do 2020 r. i wyniosła prawie 252 mln zł. Wzrost był efektem:

  • znaczącej zmiany cen surowców w wyniku ich niedoboru na rynku w pierwszej połowie 2021 r.,
  • wzrostu liczby klientów,
  • wzrostu ilości sprzedanych surowców.

 wykres3

 

Do pobrania: