twitter
linkedin

„Powinniśmy dążyć do poszerzenia strumienia recyklatów właśnie o recyklaty z odpadów opakowaniowych z pozostałych 16 grup” – wskazała Dyrektor Anita Frydrych podczas I Konferencji Urodzinowej Polskiego Paktu Plastikowego.

 

Czynny udział KGL w Polskim Pakcie Plastikowym

Anita Frydrych, Dyrektor Działu Rozwoju Technologii Tworzyw Sztucznych i Funduszy Unijnych w KGL S.A., wzięła udział w I Konferencji Urodzinowej Polskiego Paktu Plastikowego (16 września 2021 r.). Jako członek Komitetu Sterującego PPP skomentowała wyniki raportu będącego pierwszą publikacja określającą poziom wyjścia sześciu Celów Paktu. W swojej wypowiedzi odniosła się do trzech kluczowych zobowiązań, jakimi są:

  • Cel 1. – Identyfikacja i eliminacja nadmiernych i problematycznych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy.
  • Cel 3. – 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku ma się nadawać do ponownego wykorzystania lub recyklingu.
  • Cel 4. – Zwiększenie udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%.

 

Cel 1.

Z raportu przedstawionego przez Polski Pakt Plastikowy wynika, że 89% organizacji wprowadzających w Polsce opakowania do obrotu podjęło już działania mające na celu identyfikację opakowań problematycznych. To właśnie na tej danej, w pierwszej części swojej wypowiedzi, skupiła się Anita Frydrych. Prelegentka uważa, że jest to bardzo dobry wynik. Świadczy on przede wszystkim o tym, że członkami Paktu nie zostają przypadkowe firmy, lecz takie, które wiedzą, dlaczego chcą zaangażować się w tę inicjatywę i tym samym chcą czynnie realizować założone w ramach niej cele. Dyrektor podkreśliła, że KGL jako producent opakowań doskonale zna się na technologii wytwarzania większości opakowań. Dzięki temu spółka może o wiele łatwiej zidentyfikować opakowania problematyczne niż wprowadzający je na rynek.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu wiemy, jakie bariery napotykamy w trakcie produkcji konkretnych typów opakowań. Finalnie utrudnienia te bardzo często przekładają się negatywnie na realizację założeń gospodarki obiegu zamkniętego – stwierdziła w rozmowie Anita Frydrych.

W trakcie swojej działalności KGL zidentyfikowało m.in. następujące opakowania problematyczne:

  • opakowania zawierające barwniki z sadzą utrudniającą detekcję na sortowniach,
  • opakowania zawierające EVOH utrudniający przetwórstwo czystych tworzyw sztucznych,
  • poliestrowe opakowania z polietylenem, który utrudnia przetwarzanie czystego PET i finalnie wpływa na jakość otrzymywanych wyrobów.

Wskazane przez nas grupy opakowań problematycznych, zbieżne są z tymi wytypowanymi przez innych członków Paktu – podsumowała tę część wypowiedzi Dyrektor.

 

 Czytaj całość >>