twitter
linkedin

31 października 2023 r. Zarząd spółki KGL S.A. opublikował „Szacunkowe przychody ze sprzedaży KGL S.A. za III kwartały 2023 r.”.

 

Szacunkowy przychód z działalności operacyjnej

Zarząd KGL S.A. poinformował o wstępnych wyliczeniach dokonanych na dzień 31 października 2023 r., z których wynika, że szacunkowe przychody spółki ze sprzedaży w trzech kwartałach 2023 r. wyniosły 427 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w trzech kwartałach 2023 r. o ok. 17%.

 

Przychody ze sprzedaży i marża na segmencie KGL
wg segmentów biznesowych
(dane w tys. zł oraz struktura)

rys1

 

Segment produkcji

W segmencie produkcji, w trzech kwartałach 2023 r., Spółka KGL S.A. odnotowała przychody na poziomie niemalże 333 mln zł, co stanowiło minimalny wzrost o 1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrosty nastąpiły zarówno w sprzedaży folii, jak i opakowań dla rynku spożywczego.

Szacunkowa marża segmentu produkcji w okresie trzech kwartałów 2023 r. kształtuje się w przedziale 18%–20%.

 

Segment dystrybucji

W segmencie działalności dystrybucyjnej, w trzech kwartałach 2023 r. Spółka KGL S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 94 mln zł. Stanowi to -48% spadek w stosunku do analogicznego okresu w 2022 r. W ujęciu ilościowym również nastąpił spadek sprzedanych wolumenów. Jednocześnie należy podkreślić, że przy odniesieniu do poszczególnych kwartałów 2023 r., to w trzecim kwartale udało się uplasować na rynku największą ilość towaru, co może potwierdzać symptomy ożywienia w segmencie.

Pomimo odnotowanego zmniejszenia zapotrzebowania na surowce ze strony rynku, w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. Spółce KGL S.A. udało się utrzymać rentowność segmentu dystrybucji w szacunkowym przedziale 11%–13%.

 

Do pobrania: