twitter
linkedin

22 lipca 2022 r. Zarząd KGL S.A. przedstawił szacunkowe wartości przychodów ze sprzedaży dla segmentu produkcji i dystrybucji za pierwsze półrocze 2022 r.

 

Szacunkowy przychód z działalności operacyjnej

Zarząd KGL S.A. poinformował o wstępnych wyliczeniach dokonanych na dzień 22 lipca 2022 r., z których wynika, że w I półroczu 2022 r. spółka wypracowała łącznie ponad 349 mln zł przychodów ze sprzedaży z działalności operacyjnej i w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym odnotowała wzrost o 26 %.

 

Wartość przychodów KGL
wg segmentów działalności
(dane w tys. zł oraz struktura)

foto

 

Segment produkcji

Szacowane przychody w segmencie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych osiągnęły w pierwszym półroczu 2022 r. wartość nieco ponad 214 mln zł. Wzrost, w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, wyniósł 46%.

 

Segment dystrybucji

Łączna sprzedaż KGL w segmencie dystrybucji w pierwszym półroczu 2022 r. była wyższa o 4% w stosunku do pierwszego półrocza 2021 r. i wyniosła 135,2 mln zł.

 

Do pobrania: