twitter
linkedin

29 listopada br. KGL S.A. opublikował śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za pierwsze dziewięć miesięcy 2022 r.

 

Ponad 512 mln zł przychodów ze sprzedaży

Za trzy kwartały 2022 r. KGL S.A. wypracował łącznie ponad 512 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym stanowi 20% wzrost przychodów.

1

 

Segment produkcji

W segmencie produkcji, w okresie trzech kwartałów 2022 r., KGL S.A odnotował przychody na poziomie nieco ponad 330 mln zł, co stanowiło wzrost o 43% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Jednocześnie, segment ten utrzymał dominującą pozycję w strukturze łącznych przychodów Spółki w analizowanym okresie.

 

Wielkość produkcji folii w analizowanym okresie

2

 

Segment dystrybucji

W segmencie działalności dystrybucyjnej w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. KGL S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości niemalże 182 mln zł, co stanowi 7% spadek w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r.

 

Zestawienie struktury towarów w obszarze działalności dystrybucyjnej – wg rodzaju tworzyw sztucznych

3

 

Czynniki wpływające na przychód

Na wynik KGL S.A. za trzy kwartały 2022 r. wpłynęły takie czynniki, jak:

  • wzrosty kosztów działalności produkcyjnej, przede wszystkim energii elektrycznej (która swój szczyt cenowy osiągnęła we wrześniu), kosztów finansowania (rosnący WIBOR), czy kosztów pracowniczych,
  • niestabilna sytuacja na rynku walutowym,
  • wzrost cen materiałów produkcyjnych i towarów dystrybucyjnych,
  • rosnąca intensywność zapotrzebowania na folie i opakowania w konsumpcji krajowej (większa aktywność zawodowa, większy odsetek jednoosobowych gospodarstw domowych, zmieniający się model życia rodziny, rosnące dochody i popyt na dania gotowe)
  • utrzymanie wysokiego poziomu konkurencyjności oferty KGL.

 

Do pobrania: