twitter
linkedin

W dniach 28–29 lutego 2024 r. w Osadzie Karbówko odbyło się coroczne spotkanie członków Natureef. Tematem przewodnim konferencji było Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (tzw. PPWR). W rozmowach udział wzięła przedstawicielka KGL S.A. – Anita Frydrych, Dyrektor Działu Rozwoju Technologii Tworzyw Sztucznych i Funduszy Unijnych.

 

Czekają nas wielkie zmiany w prawie

Rozporządzenie PPWR (Packaging and Packaging Waste Proposal) to dokument mający zastąpić obecnie obowiązującą dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. W projekcie PPWR uwzględniono pełny cykl życia opakowań. Głównymi zadaniami zaproponowanej regulacji prawnej są m.in.:

  • zapewnienie bezpieczeństwa i zrównoważoności opakowań poprzez wprowadzenie wymogu, aby wszystkie opakowania nadawały się do recyklingu oraz zawierały jak najmniej substancji potencjalnie niebezpiecznych,
  • harmonizacji etykietowania z myślą o lepszym informowaniu konsumentów,
  • znaczne ograniczenie wytwarzania odpadów opakowaniowych.

Dokument wprowadza wiążące cele ilościowe co do ponownego użycia opakowań, ograniczenie stosowania niektórych rodzajów opakowań jednorazowych i zobowiązanie przemysłu do minimalizowania ilości opakowań.

4 marca br. Prezydencja Rady i przedstawiciele Parlamentu Europejskiego wpracowali wstępne porozumienie polityczne dotyczące projektu rozporządzenia o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Wstępne porozumienie zostanie teraz przekazane do zatwierdzenia przedstawicielom państw członkowskich w Radzie (Coreperowi) i Komisji Środowiska w Parlamencie Europejskim. Aby wejść w życie, zatwierdzone przepisy – po weryfikacji prawno-językowej – muszą być formalnie przyjęte przez obie instytucje, a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 18 miesięcy po wejściu w życie.

 

Rynek opakowań dyskutuje o nowych regulacjach

Stowarzyszenie Natrureef, którego członkiem jest KGL S.A., przeanalizowało bardzo dokładnie rozporządzenie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych. Wynikiem tych prac był wystosowany w październiku 2023 r. apel o wprowadzenie do PPWR istotnych zmian. Temat wyzwań związanych z wdrażaniem nowych regulacji z perspektywy krajowej, jak i europejskiej, poruszono dalej pierwszego dnia lutowego zebrania członków Natureef.

Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali trzy niezwykle ciekawe prezentacje, których domknięcie stanowił panel dyskusyjny: „Wdrożenie zapisów PPWR – perspektywa producentów żywności, materiałów, opakowań, recyklatów, hurtowni”. Do udziału w debacie zaproszono również przedstawicielkę naszej spółki – Anitę Frydrych, Dyrektor Działu Rozwoju Technologii Tworzyw Sztucznych i Funduszy Unijnych KGL S.A. W trakcie dyskusji odpowiedziano m.in. na następujące pytania:

  • Czym są dla każdego z uczestników (z punktu widzenia własnego przedsiębiorstwa) cele, jakie reprezentuje PPWR?
  • Jaka jest „realna możliwość” spełnienia wymagań dotyczących minimalnej zawartości recyklatów w opakowaniach?
  • Czy limity recyklatów zawartych w opakowaniach mogą być dla rynku problemem z punktu widzenia oczekiwań odbiorców?
  • Czy PPWR to szansa czy zagrożenie dla firm funkcjonujących w łańcuchu wartości?

Całą część merytoryczną spotkania w Osadzie Karbówko, jak i zaangażowanie Stowarzyszenia Natureef w prace nad PPWR, uważam za niezwykle wartościowe dla branży i jej przyszłości. Z naszej strony możemy zapewnić, że KGL S.A. jeszcze mocniej będzie angażowało się w inicjatywy związane z wprowadzeniem w Polsce założeń gospodarki o obiegu zamkniętym i zwiększeniem recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych – podsumowała udział w zebraniu Dyrektor Anita Frydrych.