twitter
linkedin

30 września 2021 r. Zarząd spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach opublikował raport za pierwsze półrocze 2021 r.

 

Ponad 277 mln zł przychodów ze sprzedaży

W I półroczu 2021 r. spółka KGL S.A. wypracowała łącznie 277 mln zł przychodów ze sprzedaży i w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym, odnotowała dynamiczny, 51-proc. wzrost przychodów. Wzrosty nastąpiły w obu segmentach działalności – dystrybucji i produkcji.

 

Zestawienie struktury towarów w obszarze działalności dystrybucyjnej
– wg rodzaju tworzyw sztucznych

kglh21

 

 Wielkość produkcji folii na przestrzeni ostatnich okresów porównywalnych

kgl2h21

 

Czynniki wzrostu przychodów

Na pozytywne wyniki KGL S.A. w pierwszym półroczu 2021 r. wpłynęły:

  • Silny trend wzrostu cen surowców, które są przedmiotem dystrybucji oraz stanowią duży udział w kosztach wytworzenia opakowań, a tym samym wpływ na ich cenę. Rosnące ceny wywarły także bezpośredni wpływ na wielkość osiąganych marż przez KGL.
  • Utrzymująca się koniunktura w przemyśle opakowań. W pierwszym półroczu 2021 r. wystąpił szczególnie wysoki popyt na opakowania z tworzyw sztucznych, w tym w szczególności w sektorze żywności.
  • Zwiększenie mocy produkcyjnych, zwłaszcza w procesie produkcji folii (ekstruzji), wynikające z zakupu w 2020 r. zakładu produkcyjnego w Czosnowie.
  • Zwiększony popyt na surowce ze strony większości klientów KGL.
  • Brak większych zagrożeń dla płynności dostaw niezbędnych surowców do produkcji oraz towarów, które Spółka dystrybuuje.

 

Do pobrania: