twitter
linkedin

Wypełnianie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym nie będzie możliwe nie tylko bez sumiennej segregacji odpadów i ich ponownego wykorzystania, ale również bez odpowiednio do tego zaprojektowanych i wykonanych opakowań. Opracowanie nowoczesnych opakowań o mniejszym wpływie na środowisko możliwe jest dzięki tzw. ekoprojektowaniu.

 

Ekoprojektowanie w KGL

KGL, jako producent opakowań z tworzyw sztucznych, uczestniczący czynnie w tworzeniu gospodarki cyrkularnej, w swojej działalności wykorzystuje dobre praktyki ecodesign. W ramach ekoprojektowania m.in.:

  • zredukowano masę oferowanych opakowań. Było to możliwe dzięki opracowaniu w ramach procesu badawczo-rozwojowego materiałów spienionych. Na dzień dzisiejszy spienianiu poddawane są poliestry (PET) oraz tworzywa biodegradowalne (PLA).
  • do produkcji opakowań zaczęto wykorzystywać recyklaty i surowce odnawialne. Spółka skutecznie wprowadziła do oferty produktowej opakowania z surowców biodegradowalnych (PLA) i recyklatów. Co istotne, KGL posiada specjalistyczną wieżę SSP służącą do dekontaminacji surowca pochodzącego z recyklingu (rPET), dzięki czemu może być on zastosowany do produkcji opakowań dla branży spożywczej.
  • rozpoczęto stosowanie jednorodnych materiałów do produkcji opakowań, folii i tacek. Dzięki temu produkty te znacznie bardziej nadają się do recyklingu niż ich odpowiedniki złożone z wielu materiałów. Obecnie spółka opracowuje technologię produkcji folii monomateriałowej z poliestrów, która jest zdatna do pełnego recyklingu i doskonale nadaje się na termoformowalne opakowania MAP i do pakowania próżniowego.

Nad wypełnianiem założeń GOZ czuwa Centrum Badawczo-Rozwojowe spółki, które projektuje opakowania i nowe, innowacyjne rozwiązania materiałowe z myślą o efektywniejszym recyklingu. Czytaj całość >>