twitter
linkedin

Jako społeczeństwo w dużej mierze zdążyliśmy przyzwyczaić się do codziennych wyzwań związanych z życiem w okresie pandemii koronawirusa. Do funkcjonowania w warunkach obostrzeń sanitarnych, restrykcji gospodarczych i stale zmieniającego się wraz z nimi otoczenia prawnego musiały dostosować się także przedsiębiorstwa. Jako przetwórcy, wciąż mamy jednak problem z zaakceptowaniem nowej rzeczywistości na rynku tworzyw sztucznych. Niestety, wygląda na to, że cenowa pandemia zagości z nami na dłużej.

 

Wzrosty cen tworzyw sztucznych

W pierwszej połowie 2021 roku na rynku polimerów obserwowaliśmy sytuacje skrajnego niedoboru surowców. Liczne przypadki siły wyższej, nie do końca zrozumiałe przestoje produkcyjne i spowolnienia doświadczane przez wielu producentów tworzyw sztucznych wywołały u szeregu ich klientów problemy produkcyjne oraz wzrosty cen, które dalece przewyższały oczekiwania, a często i możliwości nabywcze przetwórców. Organizacja Polymer Comply Europe poinformowała o 81 nowych przypadkach siły wyższej [1] do trzeciego kwartału włącznie, co jest rekordowym wynikiem z perspektywy ostatnich lat. Wprawdzie w końcówce roku dostępność poszczególnych tworzyw nieco się poprawiła, natomiast nie zmieniły się znacząco ich ceny.

Wyznacznikiem dla cen polimerów są w głównej mierze notowania monomerów i przez lata ich wahania nie zmieniały średniego spreadu między ceną monomeru a polimerem. Nawet jeśli chwilowo pojawiały się inne czynniki mające wpływ na ceny widoczne na rynku, w kolejnym okresie następowała zazwyczaj korekta przywracająca równowagę. W drugim kwartale 2021 roku ta reguła uległa zmianie. Zaobserwowaliśmy silny wzrost i historycznie wysokie spready przekraczające nawet 1200 €/mt dla polipropylenu i polietylenu. Dla porównania średnia z lat 2018–2020 wynosiła między 300 a 500 €/mt. Dodanie do tego globalnych problemów logistycznych skutkowało nadzwyczajnie wysokimi podwyżkami cen polimerów.

 22.01.17 KGL wykres 1

 

22.01.17 KGL wykres 2

 

Czytaj całość na: http://kgl.pl/kgl/pl/aktualnosci/169-cenowa-pandemia-nie-odpuszcza-przetworcom.html

Dawid Marcinek

KGL S.A. | DYREKTOR SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW

[1] Force Majeure Analysis Of European Polymer Producers – Q3 2021