twitter
linkedin

KGL S.A. jest firmą odpowiedzialną społecznie, która kładzie nacisk na maksymalizację ochrony środowiska naturalnego. Nie tylko wytwarzamy opakowania z recyklatów i zdatne do ponownego przetworzenia, ale również bierzemy czynny udział w procesie obiegu zamkniętego palet PRS.

 

Działania KGL na rzecz poprawy stanu środowiska poprzez maksymalizację odzyskiwania stosowanych palet i powtórnego ich wykorzystania w transporcie zostały wyróżnione przez Pallet Return System. Organizacja odznaczyła naszą spółkę certyfikatem PRS Green Label 2021.

Jako partner PRS:

  • osobno składujemy palety PRS i zwracamy je po użyciu,
  • komunikujemy PRS, dokąd przesłaliśmy dalej ich palety w celu ich efektywnego odbioru.

Dzięki bieżącej informacji, PRS jest w stanie odebrać zużyte i naprawić zepsute palety. Takie działanie wpływa pozytywnie na poprawę żywotności palet w obiegu, a w efekcie przyczynia się do redukcji śladu węglowego oraz ilości niepotrzebnych odpadów.

 

certyfikat