twitter
linkedin

Prezentujemy w pełni recyklingowalne opakowania z polipropylenowej folii spienionej XPP przeznaczone do dań na wynos. Produkty od KGL, jako zamienniki opakowań ze spienionego polistyrenu EPS, są odpowiedzią na eko-wyzwania stawiane przed rynkiem spożywczym.

 

Trwa (r)ewolucja rynku opakowań do dań na wynos

Postępujące zmiany klimatu przyczyniły się do zwiększenia presji na ochronę środowiska. W tym celu systematycznie wprowadzane są nowe regulacje prawne mające na celu m.in. zmniejszenie generowania śladu węglowego czy ilości odpadów plastikowych w całej Unii Europejskiej. Jednym z eko-aktów jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904, zwana również Dyrektywą Single-Use Plastic czy Dyrektywą Plastikową, która dotyczy ograniczeń i obowiązków związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Dokument UE został zaimplementowany do polskich przepisów Ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Co nowe prawo oznacza dla rynku gastronomicznego, producentów i dystrybutorów jednorazowych opakowań? Regulacje powodują, że od 24 maja 2023 r. w naszym kraju m.in. nie można korzystać z jednorazowych pojemników na żywność wykonanych z polistyrenu ekspandowanego czy należy pobierać opłaty za oferowanie nabywcom jednorazowych pojemników z tworzywa sztucznego na żywność. Wprowadzono również coroczną opłatę na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami powstałymi z tych opakowań.

 

KGL wspiera swoimi innowacjami branżę gastronomiczną

Od połowy bieżącego roku wykorzystywane przez gastronomię opakowania na żywność muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, nadawać się w 100% do recyklingu, i co istotne – być przystępne cenowo. Wprowadzane eko-regulacje oraz zakaz stosowania opakowań ze spienionego polistyrenu EPS przyspieszyły rozwój innowacyjnych produktów opakowaniowych.

– Jako KGL S.A skorzystaliśmy z tej szansy, którą dało producentom opakowań nowe prawo. Wprowadziliśmy na polski rynek w pełni recyklingowalne opakowania z polipropylenowej folii spienionej XPP przeznaczone do dań na wynos – mówi Lech Skibiński, Wiceprezes Zarządu KGL S.A. – Nowe produkty znakomicie wpisują się w zobowiązania prośrodowiskowe KGL, do których należą: rezygnacja ze struktur wielowarstwowych, zwiększenie udziału recyklatów, redukcja wagi opakowań i stosowanie materiałów biodegradowalnych.

 

Czytaj całość na: https://kgl.pl/kgl/pl/aktualnosci/219-innowacyjne-opakowania-z-xpp-do-dan-na-wynos.html