twitter
linkedin

29 kwietnia 2022 r. Zarząd spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach opublikował sprawozdanie finansowe spółki za 2021 r.

 

Prawie 576 mln zł przychodów ze sprzedaży

Przychody w stosunku do 2020 r. wzrosły w obu segmentach odpowiednio o 42% w segmencie produkcji oraz o 65% w segmencie dystrybucji. Cały ubiegły rok charakteryzował się silnym wzrostem cen surowców, które w KGL wykorzystywane są jako surowce produkcyjne oraz surowce będące przedmiotem dystrybucji. W 2021 roku, niektóre rodzaje/typy surowców osiągnęły swoje historyczne maksimum cenowe, co w znacznej mierze przełożyło się na wzrost kosztów produkowanych w KGL folii i opakowań oraz cen sprzedażowych w obu segmentach prowadzonej działalności, a w efekcie końcowym wpłynęło również na wielkość osiągniętych w 2021 r. przychodów. Należy jednocześnie zauważyć, że fakt rosnących cen surowców ma również bezpośredni wpływ na wielkość osiąganych przez Spółkę marż. Zasadą jest, że rosnące ceny zakupowe surowców wspierają marże osiągane w segmencie dystrybucji i obniżają marże w segmencie produkcji. Drugim, równie ważnym czynnikiem kosztowym, który miał wpływ w 2021 r. na ceny, a tym samym na przychody, były rosnące koszty pracownicze oraz rosnące ceny niektórych mediów.

 wykres1

 

 

Do pobrania: