twitter
linkedin

Praktycznie większa część 2020 r. dla firm zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych przebiegła pod znakiem niepewnego jutra. Pomimo względnego uspokojenia się rynku na koniec roku i rozpoczęcia się procesu jego odbudowy, już z początkiem 2021 branża zaczęła mieć nowe problemy, a mianowicie z dostępnością surowców do produkcji. Pociągnęło to za sobą wzrost cen.

 

Niepewne jutro

Rok 2020 postawił przed firmami zajmującymi się przetwórstwem tworzyw sztucznych wyzwanie – pandemię COVID-19. Od początku lockdownu kadra zarządzająca skupiła się na zapewnieniu ciągłości produkcji. W II kw. 2020 r. ceny surowców bazowych i ich pochodnych – tworzyw sztucznych – osiągnęły minima nieobserwowane od wielu lat. Kolejne miesiące pandemii weryfikowały sprawność działania firm. Przed końcem 2020 r., sytuacja na rynku polimerów uległa względnemu uspokojeniu, a ceny i popyt wróciły do poziomów sprzed pandemii.

Rys 1

 

Pozorna stabilizacja

Każdy tydzień 2021 r. przynosi informacje o problemach producentów polimerów, brakach surowców oraz wysokich cenach. Jeśli na rynku polimerów nie nastąpi poprawa dostępności materiałów i stabilizacja cen oraz podaży, negatywne efekty pandemii będziemy odczuwali jeszcze dłużej i dotkliwie. Bez interwencji prawnej czeka nas kolejny okres mozolnego odbudowywania zrównoważonego rynku.

Rys 2

 

Sprawne zarządzanie

KGL S.A., od pierwszych dni pandemii, bacznie obserwowała rynek oraz dostosowywała do niego funkcjonowanie swojego biznesu. Firma była w stałym kontakcie z Klientami i Dostawcami, dzięki czemu na bieżąco reagowała płynące od nich potrzeby i wyzwania. Dochowano wszelkie zalecenia prawne i sanitarne. W trosce o interes Klientów, stosowano także najwyższe standardy komunikacji wewnątrz i na zewnątrz Spółki. Mimo ekstremalnie trudnej sytuacji na rynku surowców, KGL S.A. utrzymuje ciągłość produkcji i dostaw, a także terminowo realizuje zamówienia. Czytaj całość >>

Czytaj całość na: http://kgl.pl/kgl/pl/aktualnosci.html 

Dawid Marcinek

KGL S.A. | DYREKTOR SPRZEDAŻY – DYSTRYBUCJA