twitter
linkedin

30 września 2022 r. Zarząd spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach opublikował raport za pierwsze półrocze 2022 r.

 

Ponad 349 mln zł przychodów ze sprzedaży

W I połowie 2022 r. spółka KGL S.A. wypracowała łącznie 349,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym stanowiło ponad 26% wzrost. Wzrosty nastąpiły w obu segmentach działalności – dystrybucji i produkcji. Przychody w stosunku do I półrocza 2021 r. wrosły w obu prezentowanych segmentach, odpowiednio o 46% w segmencie produkcji (do nieco ponad 214 mln zł w I półroczu 2022 r.) oraz o 4% w segmencie dystrybucji (do 135,4 mln zł w I półroczu 2022 r.).

 

Przychody ze sprzedaży wg segmentów biznesowych
(dane w tys. zł oraz struktura)

wyniki1

 

Zestawienie struktury towarów w obszarze
działalności dystrybucyjnej
– wg rodzaju tworzyw sztucznych

wyniki2

 

Wielkość produkcji folii na przestrzeni
ostatnich okresów porównywalnych

wyniki3

 

Czynniki wzrostu przychodów

Na wyniki KGL S.A. w pierwszym półroczu 2022 r. wpłynęły:

  • Ogólny rozwój gospodarczy mierzony wzrostem PKB.
  • Rosnące wydatki na konsumpcję, z czego najistotniejszą część stanowią wydatki na żywność i napoje.
  • Rosnąca klasa średnia i jej modele życiowe, w tym: rosnący udział 1-osobowych gospodarstw domowych.
  • Zmiany cen surowców bazowych – wzrost poziomu cen ropy naftowej będącej surowcem pierwotnym dla większości tworzyw sztucznych.
  • Duża wrażliwość branży przetwórstwa tworzyw sztucznych na zmianę koniunktury gospodarczej i cen surowców bazowych.
  • Dynamiczne zmiany otoczenia regulacyjnego w zakresie ochrony środowiska.
  • Przywiązanie klientów do KGL S.A.
  • Zarządzanie zasobami materiałowymi przez KGL S.A.
  • Inwestycje w infrastrukturę produkcyjną przez KGL S.A.
  • Pierwszy raz, od kilku kwartałów, głównym czynnikiem wspierającym wzrosty cen nie były rosnące ceny surowców tylko znaczny wzrost cen energii elektrycznej.

Pomimo wymagającego dla Spółki pierwszego półrocza 2022 r., na co złożył się szereg niezależnych od KGL czynników, Zarząd niezmiennie stoi na stanowisku, że sytuacja w branży jest bardzo dobra w kontekście rosnącego zapotrzebowania na oferowane przez KGL produkty i surowce. W opinii Zarządu, rynek jest rosnący i perspektywiczny w horyzoncie najbliższych lat.

 

Do pobrania: