twitter
linkedin

Zwiększamy moce produkcyjne folii z polipropylenu (PP)

Nasze opakowania produkujemy z różnorodnych tworzyw sztucznych, a podstawowym materiałem wykorzystywanym w procesie produkcji jest folia). W listopadzie 2019 r. uruchomiliśmy kolejną linię do ekstruzji folii z polipropylenu (PP), która jest jednym z głównych rodzajów folii, które wykorzystujemy w produkcji opakowań. Oprócz PP w KGL produkujemy również folie z polistyrenu (PS), poliestru (PET) oraz folie biodegradowalne PLA z polilaktydu. Posiadane przez nas linie technologiczne posiadają zdolność wytwarzania foli w oparciu o wszystkie powyższe rodzaje tworzyw sztucznych (w tym także tworzywa z recyklingu). Dominującym rodzajem folii wykorzystywanym przez Spółkę jest folia PET. Odnotowaliśmy rosnące zapotrzebowanie na opakowania wykonane z PP i instalacja nowego ekstrudera jest na to odpowiedzią.

Wybieramy technologie, które sprzyjają ograniczaniu odpadów z tworzyw sztucznych

Produkcja tworzywa PP charakteryzuje się najniższą emisją dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji. Uznaje się, że w porównaniu z innymi tworzywami sztucznym jest to „najczystszy” polimer. Co więcej ilość odpadów powstających przy produkcji substancji jest mała. Polipropylen w pełni poddaje się recyklingowi. Ważny jest również fakt, że podczas spalania związku odzyskiwane są duże ilości energii - o wiele większe niż podczas spalania innego typu plastiku. Rozkład PP jest ekologiczny, nie tworzy odpadów oraz niebezpiecznych gazów.

Ekologiczne zalety polipropylenu sprawiają, że największe firmy ograniczają produkcję opakowań z folii PET, PS lub PVC właśnie na rzecz PP z uwagi na zminimalizowaną produkcję odpadów oraz obniżoną emisję gazów cieplarnianych podczas wytwarzaniu substancji.

Co więcej, wcześniej, już w 2018 r., zainstalowano linię do produkcji folii rPET (recykled-PET). Maszyna zwiększyła zdolności Grupy do produkcje folii w oparciu o recyklat. Instalacja maszyny byłą istotna z punktu widzenia realizacji strategii powiększania udziału surowców pochodzących z recyklingu w produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego.

Zainstalowane moce produkcyjne uniezależniają nas od dostawców folii

Zainstalowane moce wytwórcze ekstruderów w pełni pokrywają zapotrzebowanie na folie, co daje istotną przewagę nad innymi podmiotami z branży.

Połączenie spółek R

Na wykresie przedstawiono wielkości produkcji folii w poszczególnych latach 2015-2019 oraz liczbę ekstruderów zainstalowanych w spółce w danym okresie. Instalacja kolejnego, szóstego, ekstrudera to wzrost zdolności wytwórczych folii, materiału który jest niezbędny spółce aby móc zrealizować założone plany produkcyjne opakowań.

Aktualnie Spółka posiada 6 linii do ekstruzji folii o łącznej zdolności do przetworzenia około 31,02 tys. ton folii rocznie Zdolności produkcyjne pozwolą KGL być niezależnym  od dostawców folii z których usług spółka korzystała w przeszłości oraz umożliwiają zachowanie marży dostawcy.