twitter
linkedin

19 października 2021 r. Zarząd KGL S.A. przedstawił szacunkowe wartości przychodów ze sprzedaży dla segmentu produkcji i dystrybucji narastająco za trzy kwartały 2021 r.

 

Szacunkowy przychód z działalności operacyjnej

Zarząd KGL S.A. poinformował o wstępnych wyliczeniach dokonanych na dzień 19 października 2021 r., z których wynika, że przychody z działalności operacyjnej Spółki narastająco za trzy kwartały 2021 r. wzrosły o 52% w stosunku do wypracowanych w analogicznym okresie w roku ubiegłym, i wyniosły łącznie 426,8 mln zł.

 

Wartość przychodów KGL
wg segmentów działalności
(dane w tys. zł)

kgl I III 2021

 

Segment produkcji

Szacowane przychody w segmencie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych osiągnęły za trzy kwartały 2021 r. wartość 231 mln zł. Wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym wyniósł 38% i był m.in. wynikiem utrzymującej się koniunktury w przemyśle opakowań, w szczególności wysokiego popytu na opakowania w sektorze żywności. Spółka nie odnotowała spadku popytu na opakowania przeznaczone dla rynku mięsnego oraz produkcji ciastek. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się produkty przeznaczone dla rynku mleczarskiego takie, jak opakowania i folie.

 

Segment dystrybucji

Łączna sprzedaż KGL w segmencie dystrybucji za trzy kwartały 2021 r. była wyższa o 71% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 r. i wyniosła 195,8 mln zł. Wzrost był efektem silnie rosnących cen surowców, będących przedmiotem dystrybucji.

 

Do pobrania: