twitter
linkedin

22 stycznia 2021 r. Zarząd KGL S.A. przedstawił szacunkowe wartości przychodów ze sprzedaży dla segmentu produkcji i dystrybucji, a także przyjął strategię rozwoju Spółki na lata 2021–2025.

 

Szacunkowy przychód z działalności operacyjnej

Zarząd KGL S.A. poinformował o wstępnych wyliczeniach dokonanych na dzień 22 stycznia 2021 r., z których wynika, że przychody z działalności operacyjnej Spółki w 2020 r. były o 3% niższe od wypracowanych w 2019 r. i wyniosły prawie 380 mln zł.

WYNIK

Segment produkcji

Pomimo trwającej od marca 2020 r. epidemii COVID-19, działalność produkcyjna KGL rosła, a szacowane przychody w segmencie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych osiągnęły rekordową wartość 227,5 mln zł. Wzrost r/r jest efektem m.in. stałej rozbudowy zdolności produkcyjnych folii (ekstrudery) i opakowań (termoformierki). Wpływ na wynik miała też kontynuacja rozwoju działalności produkcyjnej w celu obsługi nowych segmentów rynku opakowań spożywczych, jak rynek producentów wyrobów mlecznych. Do zwiększenia zainteresowania opakowaniami KGL dla sektora żywności przyczynił się dodatkowo podwyższony popyt na artykuły spożywcze oraz na posiłki na wynos zapakowane w bezpieczne, plastikowe opakowania.

 

Segment dystrybucji

Łączna sprzedaż KGL w segmencie dystrybucji w 2020 r. była niższa o około 13% w stosunku do 2019 r. Decydujący wpływ na obniżenie przychodów w segmencie dystrybucji miał spadek cen na rynku granulatów, a także przejściowy, ale głęboki, spadek zapotrzebowania na surowce produkcyjne z niektórych branż, jak samochodowa czy też AGD.

Pomimo spadku przychodów w segmencie dystrybucji, KGL nie odnotował utraty rynku ani zmniejszenia liczby klientów. Rynek dystrybucji tworzyw sztucznych jest przez Spółkę na bieżąco monitorowany pod kątem wyszukiwania nowych możliwości sprzedażowych.

 

Przyjęcie nowej strategii rozwoju na lata 2021–2025

22 stycznia br. Zarząd Korporacja KGL S.A. przyjął także strategię rozwoju Spółki na lata 2021–2025. Realizacja przyjętej strategii w głównej mierze opierać się będzie o kompetencje Centrum Badawczo-Rozwojowego, koncentrując się na następujących celach:

  • Rozwój segmentu przetwórstwa tworzyw sztucznych bazujący na trzech filarach: produkcja folii i opakowań, regranulacja oraz compounding.
  • Rozszerzenie kompetencji na rynku dystrybucji tworzyw sztucznych poprzez rozwój oferty dystrybuowanych granulatów (w tym o tworzywa własnej produkcji), a także poprzez optymalizację procesów sprzedażowych i zarządzania dystrybucją tworzyw sztucznych.
  • Umocnienie na rynku producentów narzędzi do produkcji opakowań dzięki oferowaniu zaawansowanych rozwiązań w oparciu o posiadany know-how i zaplecze techniczne.

W ramach nowej Strategii KGL jeszcze mocniej stawia na ochronę środowiska naturalnego i prowadzenie produkcji opartej o zasady zrównoważonego rozwoju.

 

Do pobrania: