twitter
linkedin

Spółka Korporacja KGL S.A. podpisała Przedwstępna Umowę sprzedaży, na mocy której do 31 października 2020 r. dokona zakupu funkcjonującego Zakładu Produkcyjnego.

Zamiarem Spółki jest systematyczne zwiększanie udziału plastiku z recyklingu w produkowanych opakowaniach oraz edukacja odbiorców w zakresie wykorzystania tego rodzaju tworzyw w produktach.

Według wstępnych szacunkowych ustaleń w pierwszym półroczu 2020 r. Grupa KGL wypracowała łącznie ok. 183,7 mln zł przychodów z działalności operacyjnej.

Spółka podpisała List Intencyjny w sprawie zakupu aktywów - tj. istniejącej hali produkcyjnej wraz z zainstalowanymi tam liniami do produkcji folii PET oraz opakowań dedykowanych segmentowi mięsnemu, mleczarskiemu i HORECA.

Korporacja KGL S.A, producent opakowań z tworzyw sztucznych dla przemysłu spożywczego, zawarła umowę ramową z koncernem Danish Crown.

Zarząd spółki Korporacja KGL S.A. w raporcie bieżącym nr 16/2020 opublikowanym w ESPI w dniu 14 maja 2020 r. odniósł się do aktualnego wpływu na działalność spółki Korporacja KGL S.A. w kontekście zmian gospodarczych wynikających z ogólnoświatowej pandemii koronawirusa COVID-19.

Zarząd spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach opublikował w ramach raportu bieżącego 13/2020 w ESPI  szacunkowe wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy KGL za pierwszy kwartał 2020 r.

Drodzy Klienci – Szanowni Partnerzy Biznesowi, w niniejszym piśmie przekazujemy najistotniejsze informacje dotyczące bieżącej działalności spółki, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru produkcji i handlu.

Zarząd Spółki Korporacja KGL S.A. w raporcie bieżącym nr 11/2020 opublikowanym w ESPI w dniu 19 marca 2020 r. odniósł się do aktualnej sytuacji w spółce w kontekście ogłoszenia epidemii COVID-19 i jej wpływu na działalności Spółki.

W listopadzie 2019 r. uruchomiliśmy kolejną linię do ekstruzji folii z polipropylenu (PP), która jest jednym z głównych rodzajów folii, które wykorzystujemy w produkcji opakowań.

Według szacunkowych ustaleń Zarządu za 2019 r. Grupa KGL wypracowała blisko 392,6 mln zł przychodów z działalności operacyjnej.

W dniu 31 grudnia 2019 r. zmaterializowało się połączenie spółki Korporacja KGL S.A. ("Spółka Przejmująca") z jej trzema spółkami zależnymi.