twitter
linkedin

28 kwietnia 2022 r. Zarząd spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach opublikował sprawozdanie finansowe spółki za 2022 r.

27 kwietnia 2023 r. Zarząd KGL S.A. z siedzibą w Mościskach zawarł z Berano Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającym w imieniu europejskiego funduszu LeadCrest Capital Partners, transakcję opartą na sprzedaży, a następnie najmie długoterminowym nieruchomości położonej w Czosnowie.

16 marca 2023 r. nastąpiła premiera trzech z serii broszur „Karty opakowań problematycznych”. To kolejne publikacje Polskiego Paktu Plastikowego, przy opracowywaniu których udzielał się zespół specjalistów KGL S.A.

3 marca 2023 r. eksperci spółki KGL – Anita Frydrych i Radosław Ptak – wzięli udział jako prelegenci w seminarium branży opakowaniowej organizowanym przez firmę PAK Sp. z o.o.

10 lutego 2023 r. Zarząd KGL S.A. przedstawił szacunkowe wartości przychodów ze sprzedaży dla segmentu produkcji i dystrybucji za 2022 r.

17 stycznia 2023 r. odbyła się IV Giełda Rozwiązań Polskiego Paktu Plastikowego, podczas której spółka KGL S.A. przedstawiła ofertę opakowań i folii sztywnych do produktów spożywczych.

29 listopada br. KGL S.A. opublikował śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za pierwsze dziewięć miesięcy 2022 r.

14 października 2022 r. Zarząd KGL S.A. przedstawił szacunkowe wartości przychodów ze sprzedaży dla segmentu produkcji i dystrybucji narastająco za trzy kwartały 2022 r.

5 października 2022 r. odbędzie II Konferencja Urodzinowa Polskiego Paktu Plastikowego, której tematem przewodnim jest projektowanie przyszłości opakowań z tworzyw sztucznych. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną wyniki raportu rocznego PPP za 2021 r., a także dokument „9 złotych zasad projektowania. Wytyczne zamykania obiegu opakowań z tworzyw sztucznych”.

30 września 2022 r. Zarząd spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach opublikował raport za pierwsze półrocze 2022 r.

Anita Frydrych, Dyrektor Działu Rozwoju Technologii Tworzyw Sztucznych i Funduszy Unijnych w KGL S.A., opowiedziała o innowacyjnych foliach w trakcie „Konferencji Foliowej 2022”.

22 lipca 2022 r. Zarząd KGL S.A. przedstawił szacunkowe wartości przychodów ze sprzedaży dla segmentu produkcji i dystrybucji za pierwsze półrocze 2022 r.