twitter
linkedin

6 października 2020 roku, w ramach XXIV Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL, odbyła się debata producentów, przetwórców i recyklerów tworzyw sztucznych. W imieniu Korporacja KGL S.A. w spotkaniu wziął udział Wiceprezes Lech Skibiński.

Zapraszamy do udziału w webinarze organizowanym przez firmę WM Thermoforming Machines z udziałem naszej Narzędziowni.

Tworzywa biodegradowalne to obecnie jedne z ciekawszych zamienników dla powszechnie stosowanych nie biodegradowalnych tworzyw ropopochodnych.

Spółka Korporacja KGL S.A. podpisała Przedwstępna Umowę sprzedaży, na mocy której do 31 października 2020 r. dokona zakupu funkcjonującego Zakładu Produkcyjnego.

Zamiarem Spółki jest systematyczne zwiększanie udziału plastiku z recyklingu w produkowanych opakowaniach oraz edukacja odbiorców w zakresie wykorzystania tego rodzaju tworzyw w produktach.

Według wstępnych szacunkowych ustaleń w pierwszym półroczu 2020 r. Grupa KGL wypracowała łącznie ok. 183,7 mln zł przychodów z działalności operacyjnej.

Spółka podpisała List Intencyjny w sprawie zakupu aktywów - tj. istniejącej hali produkcyjnej wraz z zainstalowanymi tam liniami do produkcji folii PET oraz opakowań dedykowanych segmentowi mięsnemu, mleczarskiemu i HORECA.

Korporacja KGL S.A, producent opakowań z tworzyw sztucznych dla przemysłu spożywczego, zawarła umowę ramową z koncernem Danish Crown.

Zarząd spółki Korporacja KGL S.A. w raporcie bieżącym nr 16/2020 opublikowanym w ESPI w dniu 14 maja 2020 r. odniósł się do aktualnego wpływu na działalność spółki Korporacja KGL S.A. w kontekście zmian gospodarczych wynikających z ogólnoświatowej pandemii koronawirusa COVID-19.

Zarząd spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach opublikował w ramach raportu bieżącego 13/2020 w ESPI  szacunkowe wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy KGL za pierwszy kwartał 2020 r.

Drodzy Klienci – Szanowni Partnerzy Biznesowi, w niniejszym piśmie przekazujemy najistotniejsze informacje dotyczące bieżącej działalności spółki, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru produkcji i handlu.

Zarząd Spółki Korporacja KGL S.A. w raporcie bieżącym nr 11/2020 opublikowanym w ESPI w dniu 19 marca 2020 r. odniósł się do aktualnej sytuacji w spółce w kontekście ogłoszenia epidemii COVID-19 i jej wpływu na działalności Spółki.