twitter
linkedin

W listopadzie 2019 r. uruchomiliśmy kolejną linię do ekstruzji folii z polipropylenu (PP), która jest jednym z głównych rodzajów folii, które wykorzystujemy w produkcji opakowań.

Według szacunkowych ustaleń Zarządu za 2019 r. Grupa KGL wypracowała blisko 392,6 mln zł przychodów z działalności operacyjnej.

W dniu 31 grudnia 2019 r. zmaterializowało się połączenie spółki Korporacja KGL S.A. ("Spółka Przejmująca") z jej trzema spółkami zależnymi.

Zdolność spółki do produkcji w oparciu o recykling jest efektem realizacji strategii rozwoju w okresie 2016-2020.